Sex är bäst nyktert

RELATIONER

Välj kärleksrus framför snaps i midsommar

1 av 2 | Foto: Kanske bättre så här...

Vill du uppleva kärleksrus i midsommar? Då är det bäst att du kastar nubben över axeln istället för att hälla den ner för halsen.

De flesta män och kvinnor upplever nämligen att sexet blir bäst utan alkohol, enligt en norsk undersökning.

Ett par glas vin sägs verka avslappnande. Var fjärde man tycker dessutom att sex blir bättre med lite vin i blodet. Men drygt hälften av männen upplever att de presterar sämre i sängen efter ett par glas. Det visar en norsk undersökning om norrmän och deras förhållande till vin, skriver norska VG Nett.

Geografiska skillnader

Var femte kvinna tycker också att lite vin piffar upp sexlivet medan drygt 60 procent av kvinnorna tycker som majoriteten som männen – att nyktert sex är bäst.

Undersökningen visar också att det finns geografiska skillnader i norrmännens förhållanden till alkohol. Var tredje man i den södra regionen i Norge var mer välvilligt inställda till att ta ett glas vin till söndagsmiddagen. De män som är bosatta i den västliga regionen i Norge var däremot inte lika benägna att ta ett glas vin till söndagssteken. Bara 18 procent kunde tänka sig ta ett glas vin till skillnad mot männen i Oslo där hälften tycker att ett glas vin ska ingå i söndagsmiddagen.

Vinintresset ökar

Åldern har också en betydelse för vinkonsumtionen. Hela 42 procent av de som var över 60 år i undersökningen uppgav att vin är ett naturligt val som måltidsdryck. Intresset för att lära sig mer om vin stiger också med åldern och var, enligt undersökningen, jämt fördelat över hela landet.

Mary Örnborg