Barn kränks i svenska skolor

Av: Maja-Stina Skarstedt

Publicerad:
Uppdaterad:

Rekordmånga anmälningar till Skolinpektionen om kränkningar i skolan

Många elever mår dåligt inför skolstarten.

De vet vad som kan vänta i korridorerna: mobbning och påhopp.

Och mitt i sommarlovet berättade Skolinspektionen att de och Barn- och elevombudet (BEO) har fått in rekordmånga anmälningar om kränkningar.

Foto: Colourbox

För många skolbarn är skolvistelsen en mardröm. Första halvåret av 2010 tog Skolinspektionen emot 1 357 anmälningar om brister i skolan.

Det är nästan lika många som kom in under hela 2009 – 1542 stycken.

– Vi vet ännu inte vad ökningen beror på. Vi har genomfört en del förändringar som kan ha påverkat, till exempel att det blev möjligt att göra anmälan över webben. Men det kan också bero på att Skolinspektionen och BEO har blivit mer kända och att elever och föräldrar har förtroende för att vi kan hjälpa dem, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

Ingen minskning hos Bris

Bris trodde att antalet samtal, mejl och chattar om mobbning skulle minska när lagstiftningen kom till, som säger att alla skolor ska ha en handlingsplan när det gäller mobbning.

Men så är inte fallet. Bris kontaktas lika mycket om mobbning.

Inför hösten – och framtiden – tipsar Karin Johansson, psykolog och utredare på Bris, föräldrar om att ha en bra dialog med skolan.

– Det är viktigt att som förälder vara öppen och ha samtal med lärare om saker som fungerar och inte fungerar. Ha även en bra relation med andra föräldrar. Det är bra för barnen.

Agera direkt

Om ditt barn kommer hem och säger att han eller hon är mobbad ska du som förälder agera direkt, tycker Karin Johansson.

– Du ska aldrig tro att det går över av sig själv. Vänta inte utan stäm i bäcken och ta det på allvar. Kontakta läraren och om inte det hjälper så kontakta rektorn.

Ifall inte rektorn lyssnar kan skolchefen i kommunen kontaktas. Eller Skolinspektionen och BEO – såsom alltså 1 357 anmälare hittils har gjort i år.

”Lär eleverna empati”

Flest anmälningar handlar om kränkande behandling, andra om barn i behov av särskilt stöd.

Karin Johansson säger att du som lärare inte bara ska åtgärda, utan även förebygga.

– Direkt från nollan, tycker jag. Det handlar om social och emotionell träning. Träna eleverna i empatisk förmåga, så att de förstår vad andra känner.

Publicerad: