”Vi är bisexuella, se oss som vi är”

Sexualupplysaren Suzann Larsdotter tror att bipersoner kan vara en borglömd grupp

Tänk dig att aldrig få bli bekräftad för den du är. Tänk dig att alltid bli ifrågasatt. I den verkligheten lever många bisexuella.

– Vi blir sedda som hetero- eller homo eftersom vi lever i såna relationer. Vår önskan är att folk ser oss som vi är, säger Suzann Larsdotter, sexualupplysare på RFSL.

Suzann Larsdotter är öppet bisexuell.
Suzann Larsdotter är öppet bisexuell.

Fågel eller fisk funkar. Men det där kluriga som finns mitt emellan. Hur fungerar det? Är bisexualitet kanske bara en raksträcka mellan det heteronormativa livet och livet som homosexuell?

I gayvärlden får bipersoner ofta höra att de inte ”kommit ut” ordentligt än, och i heterovärlden blir de nästan alltid osynliggjorda. Är man gift och har barn, då är man hetero, väl?

Så visst – mitt emellan, är lite klurigt.

Ändå anser vissa forskare att alla människor egentligen är potentiellt bisexuella och att frågan snarare berör en persons livsval, enkelt – hur man väljer att leva.

Så vad är sant?

– Bisexualitet är svårt att förhålla sig till. Det finns nästan ingen statistik eller forskning på området, och definitionen är knepig, för när blir man egentligen bisexuell och vem bestämmer det? säger Suzann Larsdotter.

Oavsett hur människor väljer att definiera bisexualitet så befinner den sig i en gråzon mellan två ytterligheter. Och att leva där kan vara svårt och otryggt.

Ny forskning visar till exempel att bisexuella ofta har sämre hälsa än hetero- och homopersoner.

Kanske har det att göra med att bipersoner är en borglömd grupp, som aldrig får bekräftelse? funderar Suzann Larsdotter.

Själv är hon öppet bisexuell och tycker att bi-rörelsen måste få börja ta mer plats i samhället.

– Många bipersoner avstår ifrån att leva ut sin bisexualitet eftersom de är rädda för att bli ifrågasatta. Andra kan få svårigheter i sina relationer. Kanske blir längtan efter det andra könet konstant, oavsett val. Och hur löser man det?

I sin roll som sexualupplysare får Suzann Larsotter frågan om, när och hur man bör berätta för sin partner att man är bisexuell.

– Jag kan tycka att man bör vara trygg i sig själv först och känna efter vilken typ av relation man vill ha. Vill man leva monogamt eller kan man lösa sin situation genom att ha ett öppet förhållande, alternativt leva polyamoröst? Det finns många lösningar men det viktigaste är att man själv blir klar över vad man vill.

Trots att många bisexuella aldrig vågar komma ut säger Suzann Larsdotter att fler och framför allt yngre bisexuella vågar bejaka sin sexualitet i större utsträckning än tidigare. Möjligheten att söka kontakt med likasinnade på internet kan vara en bidragande orsak, tror hon. Och förhoppningen är naturligtvis att samhället i stort ska följa efter, så att acceptansen i både hetero- och homokretsar ökar.

– Vi vill bara en enda sak, vi vill bli bekräftade som bisexuella, inte som homo- eller hetero, säger Suzann Larsdotter.

Publisert: