”Dagens skola gynnar flickor”

avUlrika Lidbo

Publicerad:
Uppdaterad:

Nya rapporter slår fast: Pojkar blir omkörda i skolundervisningen

Foto: Foto: PETER WIXTRÖM
Johan Peterson Arrhenius, 12, Viggo Söderberg, 13 och Fred Larsson, 12.

Är pojkar mindre smarta än flickor?

Självklart inte.

Ändå presterar flickorna bättre i skolan än pojkarna i alla ämnen utom idrott.

Två nya rapporter härleder kunskapsklyftan till bristande kompetens i genusteori i skolan.

Killpanelen diskuterar pluggmotivation med reportern Ulrika Lidbo.

Pluggiga tjejer och stökiga killar – studier visar på samma mönster alltsedan 1960-talet, och de förlegade könsmönstren gäller än i dag. Det fastställer den statliga utredningen Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA).

Flickor upplever stress i större utsträckning men har högre betyg, medan pojkar oftare har lägre betyg och anstränger sig mindre.

Pojkarna tar störst utrymme, får mest uppmärksamhet och förknippas oftare med ordningsproblem.

”Anti-plugg-kultur”

Delegationen, som tillsatts av utbildningsminister Jan Björklund, menar att det krävs mer kompetens i genusteori bland lärare för att traditionella könsroller ska kunna brytas.

Anna Ekström, ordförande i DEJA:

– Det är dödsviktigt att jämställdhet i skolan blir en fråga för undervisningen, något man tar hänsyn till i klassrummet.

Men hon tror också att kunskapsglappet kan ha sin förklaring i att flickor utvecklas biologiskt något tidigare.

– I och med att pojkarna har det svårare i början grundläggs en anti-plugg-kultur, säger hon.

Längre upp i skolåldern har de biologiska skillnaderna jämnats ut, men då ligger pojkarna redan efter.

Därför är det viktigt att se individen.

– Det jag tror man kan göra är att hjälpa pojkarna mer i början av skolan. Och flickorna i slutet, för då är de stressade och mår dålig, säger Anna Ekström.

”Flickor gynnas”

Stockholms stads projekt ”Jämställdhetsintegrerad skola i världsklass” visar att pojkar läser sämre än flickor i årskurs sex, att de har svårare att planera och ta ansvar för sina studier samt att lärare har lägre förväntningar på pojkarna.

För Birgitta Elm, personalchef på utbildningsförvaltningen i Stockholm, har projektet varit en ögonöppnare.

– Flickor och pojkar lär sig på olika sätt. Och dagens undervisning gynnar flickor mer än pojkar.

Publicerad: