Fakta: adoption

RELATIONER

Regler, tider och kostnader

Så går det till:

Alla som vill adoptera måste genomgå en hemutredning, som görs av en tjänsteman vid kommunens socialkontor. Det som tas upp är bland annat uppväxt, ekonomi och bostadsförhållanden.

Barnets ställning:

Genom adoptionen får barnet samma ställning som om det fötts inom familjen. Enligt svensk lag kan en adoption aldrig hävas.

Homosexuella:

Sedan den 1 februari 2003 tillbaka är det tillåtet för homosexuella i Sverige att adoptera. Problemet är att inget av de länder som de svenska organisationerna samarbetar med accepeterar homosexuella adoptivföräldrar.

Så lång tid tar det:

Det varierar - se uppgifter under varje enskilt land. Tiden gäller från det att ansökan skickats till landet och tills man kommit hem med barnet.

Så mycket kostar det:

Det varierar - se uppgifter under varje enskilt land. När adoptionen är klar får familjen ett bidrag från staten på 40 000 kronor. Det utbetalas via försäkringskassan.

Adoption i siffror:

Det finns idag cirka 42 000 utlandsadopterade i Sverige.

Varje år kommer cirka 1000 utländska adoptivbarn till svenska familjer.

Förra året kom de flesta adoptivbarnen från Kina (367), Korea (111), Colombia (84) och Ryssland (60).

Varje år adopteras 10 - 20 svenska barn inom Sverige. Staten står för alla kostnader.

Reglerna i 17 länder - stor guide

Klicka på den världsdel du är intresserad av.

Godkända organisationer

ARTIKELN HANDLAR OM