Egyptisk drottning kämpade för kvinnor

RELATIONER

Hedrades med faraonisk begravning för sitt arbete, visar arkeologiska fynd

KAIRO (TT-AFP)

Redan för 4 000 år sedan kämpade en egyptisk drottning så framgångsrikt för kvinnors likställdhet med män, att hon vid sin död fick en faraonisk begravning, vilket bland annat innebar att hon odödligförklarades. Det privilegiet var tidigare förbehållet män.

Franska arkeologer som grävt bland de forntida lämningarna i Saqqara söder om Kairo meddelade på onsdagen att inskriptionerna i drottning Ankhenespepi II:s grav visar att hon utlovats odödlighet.

Hieroglyftexterna i det som återstår av drottningens pyramid upptäcktes för två år sedan, men då tolkades de som en bön om odödlighet för faraonen, inte för drottningen.

Den franska expeditionens ledare Audran Labrousse sade på onsdagen att vidare forskning har gjort en annan tolkning nödvändig.

Redo för resan

Texten i kryptan manar drottning Ankhenespepi att ”stå upp, flytta undan jorden, skaka av dig dammet, gör dig redo för resan. Du kommer inte att dö, ditt namn förblir”.

Ankhenespepi var först gift med faraonen Pepi I och äktade efter hans död efterträdaren Merenre. Efter denne var hon i många år regent för sonen Pepi II, som besteg tronen vid bara sex års ålder.

Eftersom hon styrde riket på samma sätt som en kung skulle ha gjort, med samma rättigheter och samma skyldigheter, krävde hon samma rätt till odödlighet som ankom på en faraon.

Hennes pyramid var visserligen bara 15 meter hög, men hon fick ett imponerande gravtempel vid entrén.

Gravplundring

Pepi II var Gamla rikets siste farao. Hans dynasti, den sjätte, slutade 2270 f Kr i ett kaotiskt uppror, under vilket bland annat kungliga gravar plundrades och vandaliserades. Historikerna är ense om att flera års dåliga skördar och en allt svagare centralmakt var de främsta orsakerna till Gamla rikets sammanbrott.

Men den franske arkeologen Labrousse tror nu att Ankhenespepis krav på odödlighet så till den grad kan ha skakat faraonernas ställning som andliga ledare, så att det banade väg för en religiös och social revolt.

- När hon krävt odödlighet för sig själv, tyckte alla egyptier att de kunde ställa samma krav, säger Labrousse och hoppas att fortsatta utgrävningar skall ge nya intressanta rön.

TT