Tusenlappen mindre - för kvinnor

RELATIONER

Statliga företag sämst på jämlika ingångslöner, visar ny undersökning

På den statliga arbetsplatsen får en nyutexaminerad kvinna tusen kronor mindre i ingångslön än sin manliga kollega.

Det visar en ny undersökning.

– Politikerna lovar ständigt att de ska utjämna löneskillnader mellan könen men har inte sopat rent framför egen dörr, säger Stephanie Sjöberg på Jusek.

Redan på första jobbet börjar lönediskrimineringen. Statliga arbetsgivare ger nybakade kvinnliga akademiker en tusenlapp mindre än deras manliga studiekamrater. Fackförbundet Jusek har frågat 2 300 nyutexaminerade jurister, ekonomer, samhällsvetare och personalvetare. Kvinnors medianlön är 17 000 kronor, männens 18 000 kronor.

Största bovarna är statliga arbetsgivare, medan privata revisionsbyråer är mest jämlika. Där finns ingen skillnad mellan könen.

– Man tycker ju att staten borde vara ett föredöme, så mycket som politikerna pratar om de orättvisa löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Om kommunerna och till och med revisionsbyråerna lyckats utjämna löneskillnaderna är det anmärkningsvärt att inte staten gjort det, säger Stephanie Sjöberg, studerandeombudsman på Jusek till DN.

IT-byråer ojämställda

I den privata sektorn är lönegapet generellt sett lika stort. Även där får nyutexaminerade kvinnliga akademiker en tusenlapp mindre än männen, 20 000 kronor i medianlön. Men det skiljer sig mellan olika branscher: IT-företag är usla på jämställdhet, men på revisionsbyråerna får män och kvinnor samma ingångslön.

Hanna Blanksvärd