Rökning under graviditeten ökar risken för autism

RELATIONER

Ny studie säkerställer samband

STOCKHOLM.Gravida kvinnor som röker tidigt under graviditeten löper ökad risk att föda barn som utvecklar autism innan de fyllt tio år.

  Det visar en ny svensk studie som presenteras i senaste numret av den amerikanska medicintidskriften Epidemiology.

Forskarna har studerat drygt 400 barn som utvecklat autism före 10 års ålder, och jämfört dem med en större kontrollgrupp. De har jämfört uppgifter i det medicinska födelseregistret med dem som finns i patientregistret.

  - Vår studie visar att mammor som röker tidigt under graviditeten löper 40 procent ökad risk att föda barn som utvecklar infantil autism, säger en av forskarna, Christina Hultman vid institutionen för medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna, till TT.

  Genetiska faktorer är den främsta orsaken till att barn och ungdomar blir autistiska. Men en rad miljöfaktorer tros också spela in.

Säkerställt samband

  - En hämmad tillväxt i fosterstadiet, tecken på syrebrist och kejsarsnitt är några sådana faktorer och dessa har också delvis samband med varandra, säger Christina Hultman.

  Forskarna har tidigare funnit ett samband mellan hämmad fostertillväxt och andra psykiska sjukdomar, som schizofreni och anorexia. Det är bakgrunden till att man nu också undersökt, och funnit, ett samband med autism.

  Christina Hultman betonar dock att risken för att rökande gravida ska föda barn som utvecklar autism är ganska måttlig. Sjukdomen i sig är ovanlig. Risken att insjukna i autism är mycket liten, bara fem-tio av 10 000 barn utvecklar sjukdomen.

  Men det är första gången som forskare faktiskt kunnat påvisa ett säkerställt samband mellan rökning under graviditeten och autism.

Överraskade

  - Vi blev förvånade över att rökning tidigt under graviditeten är en oberoende faktor för att utveckla sjukdomen. Tillsammans med andra riskfaktorer har rökningen alltså betydelse, det har inte visats tidigare, säger hon.

  I djurstudier, där djuren fått i sig nikotin i fosterstadiet, har forskare kunna visa på beteendestörningar. Man har också i tidigare studier funnit ett samband mellan rökande gravida och uppmärksamhets- och beteendestörningar hos deras barn.

  Men det krävs ytterligare studier för att ta klargöra hur och i vilken utsträckning rökning och andra miljöfaktorer bidrar till att framkalla autism.

  - Det är utmaning att ta reda på om miljöfaktorer påverkar ett redan genetiskt känsligt barn, eller om det är riskfaktorn i sig som är viktig, säger Christina Hultman.

Fakta: Autism

P O Lindström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM