Transfett dubblar risken för bröstcancer

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-04-12

Transfett ökar risken för bröstcancer, visar europeisk forskning.

Kvinnor med höga halter av transfett i blodet löper dubbelt så hög risk att få bröstcancer som kvinnor med de lägsta halterna.

"Vi kan bara rekommendera till begränsat intag av mat med transfett", skriver forskarna ledda av Veronique Chajes i American Journal of Epidemiology.

Transfetter är artificiellt härdat fett. De håller på att fasas ut från industrilivsmedel eftersom man upptäckt att de kan täppa igen blodkärlen. Ironiskt nog uppfanns de för att ersätta mättade fetter som smör och ister på grund av dessas skadliga effekt på blodkärlen, men det har alltså visat sig att när man får vegetabilisk fett att bete sig som smör, så blir det också lika skadligt.

Chajes och hennes kolleger vid Paris universitet har studerat blodprover insamlade från 25 000 kvinnor mellan 1995 och 1998, som också frivilligt rapporterat om sina matvanor. De följdes upp i många år. Forskarna har specialstuderat 363 kvinnor som fick bröstcancer, och jämfört deras blodvärden med de cancerfrias värden. Ju högre halt av transfett, desto högre risk för cancer, visade det sig.

Överviktiga och de som äter fettrik kost kopplas också till bröstcancer.

För ett par månader sedan publicerades en studie som visade samband mellan transfett och prostatacancer. På några håll i världen är transfett förbjudet, men i Sverige har folkhälsoministern sagt nej till att lagstifta om det.

TT