Egen undersökning onödigt vid bröstcancer

avElin Swedenmark

RELATIONER

Minskar inte dödlighet, enligt ny rapport.

Det är onödigt att själv undersöka sina bröst för att upptäcka cancer, enligt en ny studie.

Det mest effektiva är mammografi.

Men cancerfonden anser att självundersökning är ett komplement.

Foto: Colourbox
Det är onödigt att undersöka sina egna bröst, enligt en ny studie.

De flesta kvinnor har antagligen fått höra att man regelbundet ska undersöka sina bröst. Men enligt det nordiska Cochrane-centret räddar det inte några liv och är alltså onödigt. Centret har sammanvägt erfarenheter från olika forskningsstudier där sammanlagt 400 000 kvinnor deltagit, från Ryssland och Kina.

Inga liv räddades

Det visade sig att självundersökningar gjorde att fler gick till läkare för att få vävnadsprover gjorda. Men inga liv räddades genom detta och därför rekommenderar Cochrane-centret inte kvinnor att själva undersöka sina bröst. Den slutsatsen gäller också kvinnor i Sverige, säger Lars Holmberg, professor i cancerepidemiologi, till Vetenskapsradion.

– De här undersökningarna visar ju att det sannolikt inte är kostnadseffektivt vare sig för samhället eller den enskilda personen att satsa resurser i självundersökning som omfattande hälsoundersökning.

Mammografi mest effektivt

Enligt studien är det bättre att lägga pengarna på mammografin. Men Ursula Tengelin, generalsekreterare på Cancerfonden, menar att det inte är helt onödigt att fortsätta kolla sina egna bröst.

– Vår hållning är att mammografi är det sätt på vilket man dokumenterat visat överlevnad. Men självundersökning är ett komplement. Även om det inte påverkar överlevnaden kan det ha andra fördelar. Ju tidigare man upptäcker cancern desto skonsammare behandling kan man till exempel få, säger hon.

Det har också visat sig att var man bor har betydelse för chansen att överleva cancer. Enligt en ny studie med siffror från 31 olika länder levde 82 procent av bröstcancerpatienterna i Sverige efter fem år. Det kan jämföras med Slovakien där överlevnaden var under 60 procent och Algeriet där den var 40 procent. Studien som publiceras i Lancet Oncology undersöker dock patienter under 90-talet. I dag är motsvarande siffror för Sverige 87 procent.

Sverige långt framme

– Sverige ligger ju långt framme. Det beror på att vi har mammografi- och screeningprogram och ett handlingsprogram för bröstcancer. Att vi har mycket duktiga forskare spelar också roll, för då kommer kunskapen snabbt in i vården, säger Ursula Tengelin.

Hon menar nu att politikerna måste ta sitt ansvar för att Socialstyrelsens rekommendationer kring mammografi följs.

– Det är jätteviktigt att landstinget och sjukvården tar sitt ansvar, för idag finns det stora regionala skillnader. Ska vi öka överlevnaden är det här jätteviktigt, säger hon.