Bris: Allt fler samtal om sexövergrepp

RELATIONER

STOCKHOLM

Samtalen till organisationen Bris förra året vittnar om en svår situation för många flickor.

Kanske allra mest alarmerande är den stora ökningen av samtal från flickor som utsätts för sexuella övergrepp - en tredjedel fler förra året än under 2001, skriver företrädare för Bris på Dagens Nyheters debattsida.

Även antalet flickor med självmordstankar ökar, liksom samtal från flickor i patriarkala situationer som fruktar för sitt liv.

Under 2002 tog Bris emot drygt 77 000 telefonsamtal från barn och ungdomar och närmare 7 000 e-postbrev. Samtalen från flickor ökar både i antal och andel och det är bland flickorna den tydligaste förändringen märks, enligt Bris årsrapport.

Av de 18 000 samtal som bildar underlag för årsstatistiken betraktas 1 200 som allvarliga samtal, som i första hand handlade om sexuella övergrepp. Nästan nio av tio offer var flickor. Cirka sex av tio övergrepp sker i hemmet och den vanligaste förövaren är en biologisk far. Berättelserna vittnar om att modern eller styvmodern ofta känner till övergreppen utan att ingripa.

Nästan lika många samtal handlar om barnmisshandel. I drygt åtta fall av tio blir barn misshandlade i hemmet och den vanligaste förövaren är en far. Men i en tredjedel av fallen uppger barnen att det är en kvinna som slår.

I närmare 500 samtal uttrycker barnet funderingar runt självmord. Nio av tio handlade om flickor. I 350 fall ringde eller skrev flickor att de skar sig med vassa föremål, främst över armar och handleder.

Läs mer på Bris hemsida

TT