Bottenrekordet: Nu har vi mindre sex än någonsin

Aftonbladet/United Minds studie visar ett historiskt bottenrekord.

Jämfört med tidigare mätningar har svenskarna aldrig haft mindre sex än nu – och lusten minskar.

– Det är allvarliga siffror, säger professor Sven-Axel Månsson.

Sven-Axel Månsson.
Sven-Axel Månsson.

Sedan den förra befolkningsstudien 1996 har svenskarnas sexfrekvens minskat med 24 procent.

1996 hade en medelsvensk sex 5,0 gånger i månaden. I år är siffran 3,8*.

Det är mer sällan än vad som uppmättes 1967, då medeltalet var 4,2 gånger i månaden.

Samtidigt har lusten minskat i befolkningen. Färre uppger att de ofta har lust, fler uppger sällan. Utvecklingen gäller främst unga.

Internationell trend

Sven-Axel Månsson, professor i sociologi vid Malmö högskola, var en av forskarna bakom förra studien.

– Det är allvarliga siffror och det tycks vara en internationell trend. Kollegor från andra länder har funnit samma sak och menar att det här är ett folkhälsoproblem. "Desire-disorders", olustproblem, har blivit en slags diagnos.

I Japan har studier visat att befolkningen har allt mindre sex, och känner mindre lust.

– Där är man väldigt orolig för detta. Det är ett reproduktionsproblem eftersom befolkningen är åldrande. Det finns många teorier om varför, allt från felaktig kost till stress. Förmodligen måste man tänka sig många samspelande faktorer.

Bara två grupper har mer sex än tidigare: äldre mellan 66-74 år och kvinnor under 24 år.

Största nedgången finns bland medelålders, 35-49 år.

Paradoxal minskning

Huvudforskaren bakom förra studien, professor Bo Lewin tar upp livspusslet, som kan ha förvärrats av "curlande" föräldrar.

– I övrigt måste det vara något som sänker aktiviteten hos alla utom hos åldringarna. Kanske blir vi socialt uttröttade av den ständiga uppkopplingen. Dessutom lägger många ner mycket tid på nätet.

Bottennivåerna kan verka paradoxala i en tid som flödar av sex på film, i reklam och i media.

Men forskning tyder på att medialt sex inte alls ökar lusten, utan tvärtom. Amerikanska studier visar bland annat att män som konsumerat stora mängder porr kan få en ny åkomma, "porrimpotens", av att verkligheten inte längre ter sig upphetsande.

– Jag har ett viasat-paket och i det ingår tre kanaler som visar porrfilmer. Den mängd som pumpas ut där är av en sådan omfattning som man tidigare använde för att träna sexterapeuter och liknande med för desensibilisering, säger Lewin.

Fler är singlar

60 procent uppger att de vill ha mer sex än vad de har i dag, en siffra som är genomgående i alla åldrar.

Anledningarna till att man inte har så mycket sex som man vill uppges främst vara trötthet hos sig själv eller partnern och i tredje hand att man är singel.

Bland de öppna svaren finns fler orsaker: arbetslöshet, trångboddhet, ekonomisk oro, utebliven lust, depression, tidsbrist och stress.

En del av förklaringen till sexminskningen är att fler än någonsin är singlar: en ökning med 9 procent sedan 1996.

– Har man ingen relation går frekvensen ner. Även om man relativt sällan har sex i en relation blir basfrekvensen högre än om man saknar stadig partner. Det är väldigt sällan någon från dag till dag hoppar från en partner till en annan.

Men det man nu kan se är att även gruppen som är i en relation har en fjärdedel så lite sex som för 17 år sedan.

Trötthet och stress

– Man är mer trött 2013 än 1996 och 1967. Trötthet är ett väldigt stort ok när det gäller sexuell lust. Arbetar man med människor som söker hjälp för sexrelationsproblematik så är trötthet väldigt vanligt, säger professor Kerstin Fugl-Meyer, en av forskarna bakom 1996 års studie.

– Trötthet kan ju gälla både den som har och den som inte har en partner. Det har blivit besvärligare att få ihop delarna av livet, säger Bo Lewin.

Kristina Ljungros, ordförande i Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU:

– Det är ett stressat samhälle: man har krav på så mycket, med jobb och fritid och att sexet ska vara så bra också. Jag tror att folk upplever sig pressade till perfektion på alla plan.

Otrygga anställningsformer

Kristian Daneback, docent i sociologi vid Göteborgs universitet:

– Det känns som det är något med det samhälle vi lever i i dag. Det är så mycket man måste göra nu om man ska vara en lyckad människa. Det är inte konstigt att sexualiteten får stryka på foten – sent på kvällen när man sett alla de här serierna som ska ses så finns det kanske inte mycket ork kvar.

Forskarna tar upp de stora förändringarna i samhället som skett sedan 1996, som kan ha påverkat sexlivet negativt:

Dels internet, sociala medier och mobiler – en digital interaktion med personer som inte är närvarande, som tar tid och minskar intimiteten i det verkliga livet. Dels en hårdare arbetsmarknad med otrygga anställningsformer.

– Oroar man sig för sin ekonomiska situation kommer lust i skymundan, säger Bo Lewin.

Forskning: Stressen har ökat

Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, uppger att stress hos svenska befolkningen ökade starkt mellan år 1994-2004.

– Därefter har en utplåning skett. Trötthet, depression och sömnstörningar visade samma utveckling.

Stress påverkar sömnen kraftigt vilket i längden leder till ökad risk för många av de långsiktiga stresseffekterna, som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, depression och utmattningssyndrom.

Enligt Åkerstedt är den största stressfaktorn arbete och de krav på prestation som finns där.

– Mycket beror på bantningen av arbetslivet under 90-talet. Supportfunktioner togs bort eller snarare överfördes till de kvarvarande. Samtidigt fick anställda mer inflytande - och därmed också mer ansvar. Är man ansvarig för en verksamhet tar arbetet aldrig riktigt slut. Det finns alltid möjligheter är göra arbetet bättre. Arbetskraven kombineras med familjekrav.

Medelålders mest stressade

Aftonbladet/United Minds studie visar att medelålders minskat mest i sexfrekvens. Om stress är en faktor stämmer det väl överens med den svenska stressforskningen:

– Maximal stress föreligger i 40-årsåldern och minskar något därefter. Pensionering innebär en dramatisk nedgång i stress. Kvinnor anger i allmänhet mer stress och sömnstörningar än män. Förmodligen beror det på att kvinnor helt enkelt har mer att göra, en längre arbetsdag.

* Fotnot: Förändringen i sexfrekvens sedan 1996 är statistiskt säkerställd.

Publisert:

Ämnen i artikeln