Forskningspolitiken ratar kvinnor

RELATIONER

Toppkvalificerade kvinnliga forskare sorteras bort i miljardsatsningen på starka forskningsmiljöer, visar en ny rapport.

Kvinnor, som utgör 20-30 procent av forskarna inom medicin och naturvetenskap, har bara fått 12,7 procent av de pengar som satsats på dessa områden i enlighet med Thomas Östros forskningsproposition från 2001. Det visar en rapport från Delegationen för jämställdhet i högskolan, som presenteras på Dagens Nyheters debattsida.

Propositionen lanserade iden om ”excellenta” forskare och resulterade i en satsning på minst tio miljarder kronor till speciella excellensprogram.

”Ofta efterfrågas nätverk av starka forskare, något som kanske färre kvinnor än män har tillgång till”, skriver artikelförfattarna professor Agnes Wold, professor Ulf Sandström och fil dr Birgitta Jordansson.

Eftersom en allt större del av forskningsmedlen i dag låses i excellenssatsningar, så minskar också de medel som delas ut i fri och öppen konkurrens.

Dessutom tvingas universiteten genom motfinansiering skjuta till ytterligare pengar till forskargrupper som tilldelats excellensmedel och dessa pengar kan bara tas från andra forskargrupper.

”De senaste tio årens forskningspolitik har alltså omintetgjort de framgångar för jämställdheten som uppnåtts de senaste 20 åren”, skriver de tre.

TT