Relationer

Därför blir han snyggare efter några öl

Av: 

William Svärd

RELATIONER

Alla blir vackra efter några öl.

Den urgamla sanningen har nu fått en vetenskaplig förklaring.

Det visar sig att alkohol gör människor sämre på att känna igen vindögda och asymmetriska ansikten. Det har forskare i England kommit fram till efter att ha utfört experiment med fulla och nyktra studenter.

Sedan tidigare vet man att vackra människor ofta har symmetriska ansikten.

– Vi tenderar att föredra ansikten som är symmetriska. Det är fastslaget i tidigare forskning, säger Lews Halsey vid Roehampton University i London till Discovery News.

Visade bilder

Han manipulerade fram bilder på ansikten som var antingen helt symmetriska eller vagt asymmetriska. Sedan gav han sig ut på universitetsområdets pubar.

Alla studenter som ville vara med fick blåsa i en alkoholmätare och delades in i grupperna ”nyktra” eller ”fulla” och fick bedöma bilderna. Dels fick de säga vilket ansikte som var vackrast, dels vilket som var mest symmetriskt.

De nyktra studenterna föredrog de symmetriska ansiktena i högre utsträckning än de som var på örat. De nyktra var också bättre på att känna igen vilka ansikten som var symmetriska.

Kvinnor påverkades mest

Något oväntat visade det sig dessutom att kvinnor påverkades av alkoholen i högre utsträckning än män. Halsey säger att han förvånades av det, men gissar att skillnaden kan bero på att män går mer efter visuella attribut än vad kvinnor gör.

– Män brukar spana mer än kvinnor, säger han.

Tidigare forskning har visat att redan små mängder alkohol gör att människor tycker att ansikten ser bättre ut. Förklaringen till det har varit att man faktiskt blir bättre på att känna igen en skönhet efter några öl – alternativt att man helt enkelt blir mindre kräsen.

Publisert: