”Att förbjuda niqab strider mot lagen”

”Strider mot lagen” Skolans beslut om att elever med niqab inte får gå på utbildningen strider mot lagen, anser DO Katri Linna. Personerna på bilden har inte med artikeln att göra.
”Strider mot lagen” Skolans beslut om att elever med niqab inte får gå på utbildningen strider mot lagen, anser DO Katri Linna. Personerna på bilden har inte med artikeln att göra.

Det har tagit två år att bestämma sig.

Men nu har diskrimineringsombudsmannen Katri Linna slutligen fattat beslut om det vuxengymnasium som krävde att en elev tog av sig sin niqab om hon ville gå klart barnskötarutbildningen.

Att utestänga en elev från undervisning på grund av att hon bär ansiktsslöja strider mot lagen, skriver DO i dag på DN Debatt.

Den drabbade eleven kallas ”A” i Katri Linnas debatttext.

Hon är ung kvinna och troende muslim. Av religiösa skäl bär hon niqab, ett plagg som döljer ansiktet förutom ögonen.

Anmälde till DO

I januari 2009 påbörjade hon en ettårig barnskötarutbildning på Västerorts vuxengymnasium i Stockholm. På skolan finns en ordningsregel som förbjuder eleverna att bära plagg som täcker ansiktet och A fick besked att hon inte fick gå utbildningen om hon bar niqab.

A anmälde detta till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

”Efter utredning har jag nu fattat beslut i ärendet”, skriver Katri Linna på DN Debatt.

”Strider mot lagen”

”Diskrimineringslagen förpliktar skolorna att försöka undanröja hinder som följer av elevers religiösa övertygelse. Att utestänga en elev från undervisningen bara för att hon bär niqab – utan att ta hänsyn till de specifika förutsättningarna för deltagandet – strider därför enligt min mening mot diskrimineringslagen. A har vid det här laget genomgått barnskötarutbildningen med gott resultat och har därför visat att hennes niqab inte utgjort ett hinder för undervisningen. Eftersom A fått gå utbildningen är det inte självklart att hon diskriminerats. Jag väljer därför att inte driva ärendet till domstol för rättslig prövning”, skriver Katri Linna.

Rätt till utbildning

DO påpekar att hennes jobb inte går ut på att ta ställning till om det går att arbeta som barnskötare iförd niqab.

Ärendet handlar istället om elevens rätt att gå en utbildning.

När A anmälde Västerorts vuxengymnasium till DO lovade skolan att hon skulle få gå kvar på utbildningen till dess att Katri Linna fattat beslut i ärendet.

Då beslutet har tagit så lång tid har eleven sedan länge avslutat utbildningen. Och enligt DO har hon gjort det med gott resultat, vilket i sig visar att hennes niqab inte varit ett hinder för undervisningen.

Bra kontakt med elever

DO skriver också att elevens kontakter på skolan, både med andra elever och med sina lärare, har fungerat bra.

Kvinnan har under lektionstid oftast placerats så att hennes manliga klasskamrater inte haft möjlighet att se hennes ansikte och hon har vid dessa tillfällen inte burit sin niqab.

Do påpekar i DN:s Debattartikel att hon är orolig för den hätskhet och de förenklingar som präglat debatten kring niqab.

”Många har velat utestänga kvinnor som bär plagget från att delta i utbildningar, utifrån perspektivet att niqab är ett uttryck för kvinnoförtryck och måste bekämpas. Skyddet för allas grundläggande rättigheter är en av grundvalarna i vår demokrati. Att utestänga kvinnor som bär niqab från utbildning främjar varken deras eller andra kvinnors jämställdhet” skriver DO.

Aftonbladets bloggar
Publisert: