Stor nätenkät: Två av tre vågar inget säga

RELATIONER

”Många skäms över att inte skämmas”

Var tredje kvinna har aldrig pratat med någon om sin abort.

Varannan man håller den hemlig.

Men att de skulle skämmas, är bara en myt.

– Kvinnor som gör abort riskerar alltid att kallas egoistiska och ansvarslösa, säger forskaren Anneli Kero.

Över 15500 kvinnor och män har svarat på Aftonbladets abort-enkät. Knappt var tjugonde känner skam.

Däremot känner var fjärde sorg och var tionde blev deprimerad. Ytterst få, bara fem procent, ångrade beslutet.

– Många har motstridiga känslor inför abort och tycker att det är sorgligt. Men det innebär inte att man har svårt att fatta beslutet, säger Anneli Kero, medicine doktor och lektor vid Umeå universitet.

En majoritet hade inga negativa känslor alls av aborten. Var fjärde kände ingenting särskilt och var femte enbart lättnad.

– Det stämmer med vår forskning att krisen gäller upptäckten att man blivit ofrivilligt gravid, inte själva aborten. Många skäms mest över att inte skämmas, säger Anneli Kero.

”Anses skamlig”

De vanligaste abortskälet är att tidpunkten är fel. Inte olyckliga omständigheter som att kvinnan skulle vara ett offer, ensam, arbetslös, tonåring, eller ha blivit våldtagen.

– Abort är i dag en accepterad backup för ofrivilligt gravida, familjeplanering som vår moderna livsstil kräver, säger forskaren Anneli Kero.

Och den typiska abortkvinnan finns inte. Forskning visar att hälften lever i stabila parförhållanden, de flesta är över trettio och hälften har barn.

Enligt Aftonbladets nätenkät vågar bara var tredje kvinna och varannan man prata om öppet om sin abort.

– Aborten anses ändå skamlig och ansvarslös. Den går på tvärs mot bilden av kvinnan som livgivande. Men de allra flesta bejakar ändå aborträtten både personligt och principiellt, säger Anneli Kero.

Jessica Ritzén