Allmän mammografi har räddat 900 liv

RELATIONER

Stor studie ger stöd för fortsatta undersökningar

Stockholm (TT)

Världens hittills största studie av effekterna av allmän mammografi ger ett klart stöd för fortsatta bröstundersökningar.

Av de 418000 kvinnor som gjorde en mammografi under studiens 13 år undgick nästan 900 att dö i bröstcancer.

Det finns gott om vetenskapliga studier som visar att screening med mammografi räddar liv, men både forskare och politiker har efterlyst en stor undersökning av vilka resultat den allmänna mammografin i Sverige gett i praktiken. 2003 inledde därför svenska och utländska experter en stor granskning av dödligheten i bröstcancer 13 år före reformen med en lika lång tidsperiod efter. De båda grupperna omfattande tillsammans mer än en miljon kvinnor.

900 slapp dö i bröstcancer

Resultatet, som presenterades vid Akademiska sjukhuset i Uppsala på tisdagen, visar att den allmänna mammografin inneburit att dödligheten i bröstcancer minskat i relativa tal med 43 procent hos kvinnorna som screenats.

Av de 418000 kvinnor som genomgått mammografi i undersökningens 13 screeningenheter– från Norrbotten i norr till Stockholm i söder – är forskarnas slutsats att nästan 900 undvikit att dö i bröstcancer. Med stöd av den omfattande statistiken går det att slå fast att 472 kvinnor behöver screenas för att rädda ett liv.

Inte bara specialister

Enligt professor Lars Holmberg på Akademiska sjukhuset är resultatet bättre än förväntningarna som fanns när socialstyrelsen beslutade införa den allmänna mammografin på 1980-talet. Han tycker att undersökningen skickar en klar signal till dagens politiker.

– Ett viktigt besked till beslutsfattarna är att effekten är slående lika i de 13 olika screeningenheter vi har undersökt. Det betyder att en mammografihälsoundersökning är något som går att lära ut. Det är inte något som bara en liten grupp specialister behärskar, säger Lars Holmberg.

Mammografi för 70+?

Hans slutsats är att mammografin bör behållas på dagens nivå eller byggas ut.

– De landsting som i dag erbjuder mammografi i åldersgruppen 50–70 år bör fortsätta med det. De landsting som inte erbjuder mammografi för kvinnor ner till 40 år bör överväga det med hänvisning till de här siffrorna.

– Sedan pågår det en debatt om mammografin för äldre kvinnor och där har vi inte lika bra statistik. Men jag misstänker att vi på ett ganska enkelt sätt kan rädda livet på kvinnor över 70 år genom att utsträcka mammografin. Det är en angelägen diskussion eftersom kvinnor över 70 år är en ökande grupp i samhället och en någorlunda frisk kvinna i den åldern i Sverige i dag kan förväntas leva i ytterligare 17, 18 år, säger Lars Holmberg.

Björn Ewenfeldt/TT