Så ska fler kvinnor bli professorer

RELATIONER

Nytt förslag i dag

Det ska bli lättare för kvinnor att nå en topposition inom den akademiska världen. Universiteten ska nämligen kunna handplocka personer till anställning som professor – främst i syfte att öka andelen kvinnor.

I dag är 83 procent av landets professorer män.

Förslaget ingår i ett betänkande om nya karriärsteg inom högskolan som högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) tar emot på fredagen.

Det första karriärsteget efter disputationen ska vara en ny, tvåårig postdoktoranställning. Dagens tjänst som forskarassistent ersätts av biträdande lektor, en fyraårig meriteringsanställning som leder till fast anställning.

Tydligare villkor

Sedan man varit biträdande lektor och lektor ska det bli möjligt att få titeln biträdande professor, enligt professor Ann Numhauser-Hennings förslag.

”Ska våra lärosäten kunna attrahera och behålla bra lärare och forskare krävs bättre och tydligare villkor. Inte minst måste den stora osäkerhet som i dag följer efter avlagd doktorsexamen elimineras”, kommenterar hon i ett pressmeddelande.

TT