Större vinst när kvinnorna styr

Av: Helena Utter

Publicerad:
Uppdaterad:

Jämställda bolag tjänar mer

Foto: colourbox

Företag som leds av kvinnor går bättre.

Vinsten är markant högre i bolag med många kvinnor i ledningen.

Det visar en rapport från konsultföretaget McKinsey.

Det finns ett tydlig samband mellan jämställda företagsledningar och resultat.

Det hävdas i en rapport från det amerikanska konsultbolaget McKinsey som intervjuat 1500 företagsledare i olika länder.

Det skriver tidningen Dagens Industri.

Enligt McKinsey har bolagen med mest jämställd ledning i genomsnitt 41 procent högre avkastning än företag som leds av enbart män.

Rörelsemarginalen är 56 procent högre.

McKinsey-rapporten hävdar att kvinnligt ledarskap ofta leder till bättre personalutveckling, större deltagande i beslutsfattandet och större inslag av belöningar.

De flesta företagsledarna uppgav enligt Dagens Industri att de känner till sambandet mellan kvinnliga ledare och bättre resultat.

Ändå var det bara drygt 30 procent av företagen som lagt sig vinn om att ha både män och kvinnor i ledningen.

Publicerad: