”Pojkar behöver mer hjälp i skolan”

Av: Helena Utter

Publicerad:
Uppdaterad:

Flickor får fortfarande i genomsnitt högre betyg

Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.
Foto: colourbox
Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.

Flickor är – fortfarande – bättre än pojkar i skolan.

Det visar den senaste statistiken över niornas slutbetyg.

– Pojkarna behöver mer hjälp i början av skolan, säger Anna Ekström, ordförande i delegation för jämställdhet i skolan.

Igår kom den senaste statistiken över de svenska niondeklassarnas slutbetyg.

För första gången på länge sjönk genomsnittet något.

Men fortfarande får flickor i genomsnitt högre betyg än pojkar, precis som det varit sedan 1960-talet.

– Det är väldigt lite förändringar genom åren. Pojkarna har höjt sina betyg lite i engelska, vilket antas bero på pojkkulturen med dataspel och så vidare. Annars har de bara högre betyg i idrott & hälsa, säger Anna Ekström, ordförande i delegationen för jämställdhet i skolan, som lägger fram sitt slutbetänkande i början av december.

Pojkar och flickor – lika begåvade

Hon tror att skillnadernas ursprung är flickornas lite tidigare biologiska utveckling.

– I och med att pojkarna har det svårare i början grundläggs en anti-plugg-kultur. För det är en sak som är klar, flickor och pojkar är lika begåvade. Men flickor pluggar mer, säger Anna Ekström.

Ett flertal stora studier, bland annat IQ-tester och andra begåvningstester, fastslår att pojkar och flickor som grupper är lika begåvade.

– När det gäller spatial förmåga finns det en liten skillnad till pojkarnas fördel. Det anses vara viktigt när man lär sig matte. Men ändå har flickor högre betyg i matte.

”Jämställdhet i skolan”

Längre upp i skolåldern har de biologiska skillnaderna i utvecklingen jämnats ut.

Men då ligger pojkarna redan lite efter.

– Det jag tror man kan göra är att hjälpa pojkarna mer i början av skolan. Och flickorna i slutet, för då är de stressade och mår dåligt, säger Anna Ekström.

Hur gör man det? Flexibel skolstart?

– Det är något man kan överväga. Men det absolut viktigaste är att man ser individen. Och det är döviktigt att jämställdhet i skolan blir en fråga för undervisningen, något man tar hänsyn till i klassrummet, säger Anna Ekström.

Publicerad: