Slovener är mer jämställda än vi

RELATIONER

Sverige brukar kallas världens mest jämställda land. Det stämmer nog på många områden - men inte när det gäller lönerna.

Länder som Malta, Slovenien och Bulgarien har en mer jämställd arbetsmarknad sett ur lönesynpunkt än Sverige.

Det visar färsk statistik från Eiro, ett EU-institut som följer utvecklingen inom de 25 EU-länderna samt Norge.

Svenska kvinnors löner sätts till 83 procent av männens. Siffrorna baseras på månadslönestatistik.

Kvinnorna förlorare

I går kunde Aftonbladet dessutom avslöja att svenska kvinnor förra året tjänade i genomsnitt 71 procent av männens inkomster. Detta sedan också skattepliktiga ersättningar räknats in.

Beräkningssätten i de två undersökningarna skiljer sig åt, liksom resultaten.

Men hur forskarna än räknar är kvinnorna förlorare mot männen.

-Det är beklämmande att lönegapet mellan kvinnor och män i princip är oförändrat sedan 10-15 år tillbaka. Det är diskriminering, säger Claes Borgström, jämställdhetsombudsman.

Män måste ta ansvar

En nyckelfråga är att få män att ta större ansvar hemma, anser Borgström.

-En delad föräldraförsäkring skulle få starkt inflytande på löneutvecklingen.

Den främsta förklaringen till löneskillnaderna är att kvinnor oftare jobbar deltid.

I många sektorer dominerar deltidsjobben och det finns få heltider att få. Flest deltidsarbeten finns inom handel, vård samt hotell och restaurang.

Sverige på 14:e plats

Så här tjänar kvinnorna i procent av männen i de europeiska länderna.

Tidigare:

Anette Holmqvist