Relationer

Eva: Vägra se dig själv som en loser

Av: 

Zendry Svärdkrona

RELATIONER

Även en singel får ställa krav på sina vänner

Evas förklaring: Både män och kvinnor upplever ofta trettioårsåldern som en livskris. De nämner att singlar i den åldersgruppen särskilt börjar notera att man är singel.

Ofta står detta i relation till den familje– och vänskapskultur man lever i. Vänner börjar få barn, känslor av panik kopplade till den inre biologiska klockan bryter ut. Att vara singel i åldrar då den biologiska fortplantningsförmågan står på topp (20–40 för kvinnor) kan påverka en kvinna på många olika sätt.

Social gemenskap, optimistisk stil och ett gott självförtroende är enligt forskningen avgörande faktorer för vår hälsa.

Skillnaden i hälsa mellan människor som kallas optimister respektive pessimister visar att en skillnad är vad människan anser vara orsakerna till hennes problem. De som har en pessimistisk tankestil har högre risk för att utveckla depression. Vår förmåga att uppskatta oss själva, tro på oss själva är avgörande för hur vi kan återhämta oss efter sjukdomar och bli redskap för att genomföra förändringar av vår livsstil. Kvinnor är två gånger mer än män i riskzonen för att utveckla depression.

Forskning kring singlar visar att många ofta gör det till ett personligt problem, tillskriver sig själv det som ett personligt misslyckande. Men skillnaden mellan att vara en ”lycklig” singel och att inte vara det är hur vi tänker om oss själva.

Evas lösning: Yenny beskriver mycket väl dilemmat när man blir en minoritet i en före detta homogen grupp. Och det är givetvis en inre kamp för henne, att finna en egen, inre balans där egna behov och tankar förblir opåverkade i en förändrad väninnemiljö.

Det gäller att försöka förbli lugn och inte dras med och börja se sig som en ”loser” bara för att omvärlden just nu har förändrats.

Jag tycker man kan vara uppriktig mot sina vänner om man upplever att deras engagemang och deltagande blir för starkt.

Även om det är omsorg kring Yenny, så har man rätt att säga ifrån, att man inte vill bli ihopparad eller att man ska var alla sambos givna samtalsämne då man ses. En singel ska också ha rätt att ställa krav på sina gamla kompisar, vad gäller umgänge, tillgänglighet eller samtalsämnen.

Att behålla sitt perspektiv i en pressad situation är en konst, att försöka tillskriva sig goda tankar, fokusera på det man själv tycker är positivt är ett sätt att söka överleva som enda singel i bekantskapskretsen.

Man kan också fundera över att utöka sitt eget umgänge så man fortfarande kan ha en egen vänskapsgrupp som är homogen. Så man slipper känna sig som undantag i kretsen av gamla väninnor!

Du är inget offer!

Publisert: