BB-kris i Sydsverige

RELATIONER

17 barnmorskor säger upp sig i Lund

Det kan bli kris på kvinnokliniken i Lund. 17 av 65 barnmorskor säger upp sig i protest mot de dåliga lönerna. Det blir svårt att bedriva verksamheten om alla uppsägningarna träder i kraft.

På förlossningsavdelningen på Universitetssjukhuset i Lund har nio barnmorskor sagt upp sig och på avdelning 44, där kvinnor med riskfyllda graviditeter vårdas, slutar åtta.

Uppsägningstiden är tre månader lång så det är först till hösten som krisen kan bli ett faktum. Om alla 17 barnmorskorna slutar då, så står sjukhuset inför ett problem som kan innebära att man måste hänvisa födande kvinnor till andra sjukhus.

- Om den situationen uppstår, vilket jag hoppas inte kommer att ske, så är det sämsta scenariot att vi måste prioritera de komplicerade förlossningarna hos oss, säger Göran Lingman, ställföreträdande verksamhetschef på kvinnokliniken.

De kvinnor som då får stryka på foten är de med normala graviditeter och förlossningar. De kan komma att hänvisas till sjukhus i Kristianstad, Malmö, Ystad och Helsingborg. Det innebär en bilresa på ungefär en timme från Lund.

Missnöjda med lönerna

Anledningen till att barnmorskorna söker sig bort från universitetssjukhuset är att de är missnöjda med lönerna som ligger lägre än på andra ställen i regionen.

Arbetsgivaren gav ett bud i lönerevisionen för en månad sedan på 3,1 procent. Det tycker barnmorskorna är för lågt. På Centralsjukhuset i Kristianstad fick barnmorskor som arbetat i 11 år eller mer en löneökning på 20 procent.

- Jag har arbetat här i 24 år och är oerhört kompetent. Vi arbetar med komplicerade förlossningar och de andra sjukhusen skickar de svåra fallen till oss. Vi är lägst lönesatta men borde få högst lön, säger Gunilla Leijonberg som är barnmorska på förlossningsavdelningen.

Gunilla Leijonberg pekar på att barnmorskorna är en bristvara i landet och att hon själv har förhandlat om lönen på en ny arbetsplats och får en kraftig ökning. Samtidigt så har hon kluvna känslor inför att sluta på sitt nuvarande jobb.

- Vi är ju ledsna för att vi splittras men samtidigt så får vi ju nya arbetskamrater och ett nytt jobb. Det är spännande och en utmaning, säger hon.

Enligt Gunilla Leijonberg blir det värst för kliniken om alla sjutton barnmorskorna slutar.

- Vi som går utgör ryggraden på förlossningen. Det räcker inte med ett par års erfarenhet för arbeta upp den kunskapen som krävs här, säger hon.

Sjukhuschefen Leif Granath vill inte kommentera uppsägningarna.

- Jag har inga kommentarer i dagsläget. Förhandlingar pågår men de har strandat. Det är därför vi har den här situationen, säger Leif Granath.

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM