Varför är du emot kvotering av föräldraledigheten?

RELATIONER

Familjeministern Berit Andnor chattar med läsarna

Foto: Familjeminister Berit Andnor.

christian säger: vi vill gärna skaffa barn jag och min fru men då blir det hon som får ta ut största delen av föräldraledigheten eftersom vi inte har råd att ha mig hemma, min lön når över taket i föräldraförsäkringen. Det här finner vi orättvist, tror inte du också att det gör att så få pappor stannar hemma med sina barn?

Berit Andnor säger: Jag vill höja taket. Och det kommer vi att göra. Det vi diskuterar nu är takten i genomförandet. Besked kommer i vårbudgeten i april.

Hanna säger: Vad är det viktigaste frågan för dig som familjeminister?

Berit Andnor säger: Att bidra till att barn får trygga och bra uppväxtvillkor. Inte bara i Sverige utan i hela världen

petra säger: Hej Berit, Om man nu är en familj som vill ha det traditionellt, Varför ska man dåå tvingas att göra som några beslutsfattare säger. Jag har bott i Tyskland och varit hemma med barnen i 6 år. Det var fantastiskt tycker jag och min man. Vi ville båda ha det så. Men säger man det så har jag gått i kvinnofällan och min man är en riktig mansgris. Låt alla själv få bestämma hur man vill ha det.

Berit Andnor säger: Vi har världens bästa föräldraförsäkring i Sverige. Den ger föräldrar möjlighet att stanna hemma med sina barn under lång tid. Samtidigt gör den det möjligt att kunna kombinera arbete och familj.

Hanna säger: Varför är du emot kvotering av föräldraledigheten?

Berit Andnor säger: Därför att jag tycker att föräldrarna själva ska få bestämma hur de vill dela ledigheten. Samtidigt vill jag fortsätta på den modell vi valt. Nämligen att reservera mamma/pappamånader när vi bygger ut föräldraförsäkringen. Vi har idag två sådana månader.

Concordia säger: Tycker du verkligen inte att man ska få bestämma själv hur länge man vill amma????

Berit Andnor säger: Jo, var och en får naturligtvis bestämma själva hur länge de vill amma.

Roberto Baggio säger: Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att likställa att både mammor och pappor tillvaratar sina fullständiga möjligheter att vara med barnet, vid barnets första och oumbärliga år?

Berit Andnor säger: Redan idag är föräldraförsäkringen delad mellan föräldrarna. Men det finns en möjlighet att överlåta tid till den andre föräldern. Vi har två mamma/pappamånader. När vi bygger ut föräldraförsäkringen med ytterligare månader ska även de reserveras på likadant sätt. Dessutom hoppas jag att papporna inser att det är viktigt att vara hemma med sina barn i större utsträckning än vad de är idag.

Kale säger: Kommer du vidta några särskilda åtgärder för att bevara kärnfamiljen?

Berit Andnor säger: Familjer ser olika ut. Hur man vill leva är ingenting som regeringen ska lägga sig i.

dessale säger: kan jag resa med mitt barn utomlands för längre tid eller måste jag stanna i Sverige när jag tar min föräldrarledighet?

Berit Andnor säger: Du kan vara utomlands om du vill.

ClaesW säger: Vad tycker du om homoadoptioner?

Berit Andnor säger: Jag tycker att det är riktigt att homosexuella kan prövas för att få adoptera.

Hanna säger: Blir inte Margareta Winberg sur nu när du går emot hennes förslag om kvotering av föräldraledigheten?

Berit Andnor säger: Det tror jag inte. Detta är ett beslut som vi socialdemokrater har fattat på vår kongress.

ulf säger: hej! jag har redan tagit ut all min ledig tid,jag skulle verkligen vilja ha hälften , men min dotters mor vill inte dela med sig.

Berit Andnor säger: Ni måste försöka komma överens. Om du har överlåtit din tid till mamman är det antagligen försent att ångra dig.

Roberto Baggio säger: Varför lovade ditt parti att höja lönetaket till 1 :a juli i år under valkampanjen, men när nu det datumet nalkas har ditt parti vifta bort lönetaket som ett löfte som skulle infrias just det datumet som aviserades?

Berit Andnor säger: Vi kommer att genomföra en höjning av taket. Det vi diskuterar nu är takten i genomförandet. Den ekonomiska situationen är osäker. Inte bara i Sverige utan i hela världen.Vi socialdemokrater brukar genomföra det vi lovar.

Lisa1 säger: Men om ni inte kvoterar hur ska ni få männen att ta sitt ansvar och stanna hemma då? Det här är väl ett stort problem?

Berit Andnor säger: Pappornas uttag av ledigheten ökar. Förra året införde vi ytterligare en pappa/mammamånad. Vi vill fortsätta med det. Men det handlar också om attityder och värderingar.

Bozze säger: Hur skall underhållsbidragen göras rättvis? I dag betalar man efter två inkomster om man har en ny partner med inkomst. Mottagarens behov påverkas inte av att den andra föräldern har en ny partner med hög inkomst. Varför är det så? Och kommer det att ändras?

Berit Andnor säger: Jag vet att finns många problem med underhållsstödet. Just därför har vi tillsatt en utredning som tittar över hela stödet. Den kommer med sitt förslag under våren.

Leif säger: Hur kommer föräldrapengen gälla i homosexuella parförhållanden?

Berit Andnor säger: Den gäller lika för alla

Roberto Baggio säger: Vari ligger den främsta bekymmret i svensk familje politik för närvarande?

Berit Andnor säger: Det finns många barn som behöver bättre stöd. Barn som far illa på olika sätt. Jag kommer att prioritera dem i mitt arbete.

wellmar säger: Är det aktuellt med lagstiftning så att företagen skall täcka upp för inkomstbortfall under pappaledighet?

Berit Andnor säger: Det vi diskuterar nu är taket i föräldraförsäkringen. Vi vill att fler ska få 80% av lönen när man är föräldraledig. Då är det staten som betalar. Frågan är i vilken takt vi kan genomföra detta.

Leif säger: Skall föräldraledigheten delas lika där paren har separerat och t.ex. mannen endast har tillgång till barnet på helgerna?

Berit Andnor säger: Ni måste komma överens om hur ni ska dela föräldraledigheten. Reglerna gäller lika för er som för alla andra.

ARTIKELN HANDLAR OM