Glöm den enda rätta!

RELATIONER

Enligt nya trenden polykärlek kan du ha flera partners samtidigt

1 av 3
Anja Lundqvist har svårt att välja mellan Gustaf Hammarsten...

Trodde du att sann kärlek handlade om att hitta EN livskamrat?

Enligt den nya polykärleken kan det lika gärna vara två - eller fyra.

På 70-talet gjorde 68-generationen uppror mot förlegade könsroller, förespråkade fri kärlek och flyttade in i kollektiv under stridsropet: Make love not war. Sedan kröp vi tillbaka in i våra kärnfamiljer. Men nu drar en ny promiskuös våg genom västvärlden. Swingersklubbar (partnerbytesklubbar) blir allt populärare och en ny rörelse för dem som vill älska flera är född – polyamorrörelsen.

Poly betyder många och amor kärlek. Kort sagt många älskare. Sexualkärlek och eroromantik är andra ord som brukar användas för att beskriva den här typen av kärlek.

Trohet är viktigt

Men att vara poly innebär inte automatiskt att man är lättfotad. Tvärtom spelar känslor ofta en stor roll och trohet är en viktig fråga inom många polyförhållanden. Den ser bara lite annorlunda ut än i traditionella kärnfamiljer.

En polytrogen grupp är en grupp på tre eller fler som i princip lever som gifta, i samma hus och med delad ekonomi. De flesta polytrogna grupper är trogna varandra inom gruppen men det finns även öppna grupper som tillåter romanser utanför gruppen.

Polymänniskorna är också noga med att påpeka att det inte bara handlar om sex. Att ett polyförhållande ofta är en seriös relation som kräver mognad och hårt arbete.

Hur ska man tolka polyrörelsens framväxt?

– Äktenskapet som arketyp fungerar inte längre. Det är inte längre försörjning, trygghet och säkerhet som står i centrum utan att läka psykologiska sår.

I det sökandet håller nya samlevnadsformer på att utkristalliseras, säger sexologen Malena Ivarsson.

Fyller två behov

Mönstret, menar hon, går mot att det blir mycket viktigare med en sammanhållning som gynnar vår psykologiska växt. Samtidigt ersätter våra nya utvidgade relationer med hans barn, hennes barn och gemensamma vänner gamla släktmönster.

– Sett ur det perspektivet är polyamori ett sätt att lösa två behov, ett trygghetsbehov av flera människor och ett psykologiskt sexuellt behov, säger Malena Ivarsson.

Driver egna frågor

I USA har polymänniskorna organiserat sig i föreningar och driver frågor om lika rättigheter. De pekar på att monogami inte är något särskilt lyckat projekt och att ickemonogami faktiskt är ganska vanligt i våra västerländska samhällen med en stor singelmarknad, ökande skilsmässostatistik och utbredd otrohet. (I den senaste sexualvaneundersökningen i Sverige uppgav 38 procent av männen att de när de varit gifta eller sambo haft sex med någon annan än den stadiga partnern. Bland kvinnorna var det 23 procent som hade sådana erfarenheter. )

Men trots det är det tabu att leva ihop med flera älskare i vårt samhälle.

– Att vara polyamorös idag är ungefär som det var att vara homosexuell för 15 år sedan, säger Tomas Melin som är sammankallande i Grön ungdoms förbundsstyrelse.

Han är hjärnan bakom en motion som Grön ungdom antog nyligen om att miljöpartiet ska verka för att polyamori blir en allmänt accepterad samlevnadsform i samhället. Grön ungdom vill också att sambolagen ska anpassas till att även gälla polyamorösa samlevnadsformer.

Är polykärlek framtidens melodi?

– Jag tilltalas av idén men nej, det tror jag inte. Det kan kanske fungera periodvis i livet men inte som en längre samlevnadsform. Det krävs en stor mognad och psykologisk medvetenhet för att hantera en relation där flera är inblandade. Men jag tror att många bär på en önskan om en trevlig jättefamilj. Kanske är det ur det behovet som polyamorösa förhållanden ska ses, säger Malena Ivarsson.

Kortkurs i polyspråket

3 frågor och svar om polykärlek

Malena Ivarsson svarar.

Anna Larsson ([email protected])