Våldet mot kvinnor ökar

Publicerad:
Uppdaterad:

Amnesty: Kommunerna blundar för problemen

1 av 2 | Foto: scanpix
Amnesty genomförde manifestationer på flera platser i landet på måndg kvällen.

STOCKHOLM

Våldet mot kvinnor ökar i Sverige. Anmälningarna om kvinnomisshandel har ökat med 40 procent under 1990-talet. Omkring 35 procent av alla anmälningar om misshandel gäller våld mot kvinnor.

Även anmälningarna om grov kvinnofridskränkning och sexualbrott har ökat, liksom ansökningarna om besöksförbud, framgår av Amnestys rapport Mäns våld mot kvinnor som presenterades på måndagen.

Rapporten ingår i människorättsorganisationens globala kampanj mot kvinnovåld och är en sammanställning av tidigare undersökningar och statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Få av anmälningarna leder till åtal, konstaterar Amnesty som riktar särskild kritik mot hur våldtäktsanmälningar hanteras:

”Stora brister vad gäller polisens och åklagarnas utredningar i våldtäktsärenden tycks leda till särskilt låg lagföring i våldtäktsfallen.”

”Utredningskvaliteten i våldtäktsärenden måste avsevärt förbättras”, skriver Amnesty.

Kommuner blundar för problemen

Organisationen riktar också kritik mot de svenska kommunernas hantering av problematiken. Det saknas informationsmaterial för utsatta kvinnor i stor utsträckning och få socialtjänster kan erbjuda skyddat boende.

”Många våldsutsatta kvinnor bor i kommuner som blundar för problemet”, skriver Amnesty i rapporten.

TT

Publicerad: