Förlossningar skördar liv

RELATIONER

3,5 miljoner kvinnor och barn dör varje år

Mellan 500 000 och 600 000 kvinnor, och omkring 3 miljoner barn.

Så många dör varje år till följd av skador eller sjukdomar i samband med graviditet eller förlossning, visar ny forskning från Karolinska institutet.

Infektioner hos mamman, för tidig födsel eller kvävning under förlossningen.

Det är de tre främsta orsakerna till att cirka 3 miljoner nyfödda avlider – varje år. Dödsfallen är direkt kopplade till en undermålig förlossningsvård, visar siffror som forskare vid Karolinska institutet sammanställt.

Fler offer än malaria och tbc

Därtill kommer drygt en halv miljon kvinnor som dör i barnsäng.

– Det är alarmerande att man inte uppmärksammat förrän nu att den dåliga kvinnohälsan och frånvaron av adekvat vård skördar 3,5 miljoner dödsoffer årligen, fler än två globala infektionssjukdomar som malaria och tuberkulos tillsammans, säger Staffan Bergström, professor i internationell hälsa, i ett pressmeddelande.

Långt från målet

De nya siffrorna, som presenterades på en forskarkongress i London, visar att vi ännu är långt från FN:s mål att sänka mödradödligheten i världen med 75 procent till 2015. I stället ligger den kvar på oförändrat hög nivå i Afrika, och stiger till och med i vissa länder.

ARTIKELN HANDLAR OM