Hon utnyttjades – vad gör jag?

Fråga: Hej! Jag har under två års tid träffat en kvinna som är 20 år äldre än jag.

Nyligen talade hon om för mig att hon blivit sexuellt utnyttjad som liten.