Det kostar 7 000 att vara pappa och inte mamma

RELATIONER

Barnen bor hos båda, men deras mamma får 20 gånger mer i stöd

Mikael Gustafsson, 36, är ensamstående tvåbarnspappa. Barnen bor växelvis hos föräldrarna.

Varje månad förlorar Mikael 7 000 kronor i olika bidrag, bara för att barnen är skrivna hos mamman.

Foto: LINA ÖSTLING
Mikael Gustafsson har sina barn boende hos sig en tredjedel av tiden. Det är inte tillräckligt mycket för att han ska få det bättre nu när lagen om understöd ändrats för att gynna papporna.

- Umgängesföräldern saknar i dag alla rättigheter. Den enda rättighet som man har är att säga nej till umgänge med barnet, säger Mikael Gustafsson.

Han anser att lagen är felkonstruerad.

- Man delar upp föräldraskapet i en boförälder och en umgängesförälder, eftersom man inte kan folkbokföra ett barn på två adresser i dag. Detta skapar ekonomisk orättvisa och det drabbar också barnen.

Mikael Gustafsson bor i Västerås och är pappa till en 9-årig flicka och en 6-årig pojke.

Föräldrarna har gemensam vårdnad, men barnen är skrivna hos mamman. De bor hos sin pappa onsdag-måndag varannan vecka, men Mikael Gustafsson skulle vilja ha dem halva tiden.

Trots att föräldrarna har gemensam vårdnad och tillämpar växelvis boende så förlorar Mikael Gustafsson knappt 7 000 kronor i månaden som pappa.

Barnbidraget går till mamman, enligt en gammal lag från 1947.

Bostadsbidraget betalas ut till den förälder som barnet är skrivet hos. Vilket vanligen är mamman, enligt Riksförsäkringsverket.

Underhållsstödet får också den förälder som barnet är folkbokfört hos, vilket följaktligen blir mamman.

Mikael Gustafsson själv får inte ett öre i bidrag för sina barn, trots att han har dem en tredjedel av tiden.

I stället måste han betala underhåll, vilket han inte klarar ekonomiskt. Därför betalar staten 1 173 kronor per barn till modern - en skuld som bara växer och som han måste betala igen till staten.

Som ensamstående tvåbarnspappa anses hans insats vara värd 372 kronor. Det lilla avdraget får han göra från underhållsstödet för att barnen bor hos honom tio dagar varje månad.

Om Mikael Gustafsson varit mamma och barnen folkbokförda på hans adress, så hade han haft 6 748 kronor mer i månaden att röra sig med.

I stället bör lagen ändras, tycker Mikael Gustafsson.

- Jag vill ha dubbel folkbokföring för barnen vid växelvis boende.

- Bidragen ska följa med barnen - och inte föräldrarna. Det är ju inte adressen, utan själva umgänget, som ska påverka bidragen.

Själv försörjer han familjen på studielån, studiebidrag och sporadiska inhopp i sitt tidigare yrke som datakonsult. Pengarna räcker inte.

- Jag sålde bilen för 13 000 kronor för att kunna köpa de nödvändigaste prylarna, som cyklar och skridskor, till barnen.

- Barnen har högsta prioritet för mig. Men jag kan aldrig göra saker med dem som att åka på äventyrsbad, för det har jag inte råd med. Men de börjar acceptera att det ser olika ut.

FAKTA/Underhållsstöd

Mary Mårtensson