Svenska barn har 536 leksaker var

Ny studie: så många grejor får de minsta

Kan det bli för mycket av det goda?

En ny studie visar att varje barn i snitt har 536 leksaker.

- Många äldre förfasar sig över alla leksaker - men det är de som köper dem, säger Anders Nelson, en av forskarna bakom en ny leksaksstudie vid högskolan i Halmstad.

Det föds allt färre barn i Sverige, men varje år ökar leksaksförsäljningen cirka 3-4 procent. Vi handlar för 3,5 miljarder årligen.

Anders Nelson och Mattias Nilsson, doktorander i pedagogik, har studerat leksakerna hos 152 barn i Halmstad.

Leksakerna har delats in i kategorier, till exempel har legobitar räknats som ett system, en leksak, medan två barbiekläder har räknats som två leksaker.

Kvinnodockor kan inte stå

Den största kategorin var böcker och tidningar. Därefter hade barnen leksaker som föreställde människor, natur eller redskap. De flesta redskap var hämtade ur hemmiljö och få speglade de vuxnas yrkesliv.

Barnen hade fler vuxendockor än dockor som såg ut som barn. De manliga dockorna kunde stå och hålla redskap - det kunde inte kvinnodockorna.

- Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Sakerna ger en delaktighet och gruppidentitet. Ofta förfasar sig vuxna över barnvärlden, men det återspeglar hur vi vuxna lever och lär. Varför önskar sig barnet en bil till om det har 99? undrar Anders Nelson.

Per Sparre, vd för Sveriges leksakshandlares riksförbund, tror att leksakerna ökar för att barnen omges av vuxna med dåliga samveten.

- Det är viktigare att leka med barnen än att ge dem en grej, tror han.

Birgitta Almqvist, leksaksforskare, är skeptisk till sättet att räkna i studien.

- Jag tvivlar på att barnen har så mycket. Men visst har de fler leksaker idag.

Barn behöver lugn och ro

Hon tror inte barnens kreativitet hämmas av många leksaker, snarare att de blir klipskare.

- Men det är olika för alla barn. Däremot bör vuxna styra barnen så att de blir medvetna konsumenter, säger hon.

- Barnen sköljs över av alltför många intryck. Det är inte bra. De behöver lugn och ro och verklighetsförankring. De blir stressade och oroliga, säger Ulla Wikefeldt, som utbildar förskollärare i montessoripedagogik i Uppsala.

Kan barn stå emot grupptrycket?

- Ja. Men det är vi vuxna som ger dem vad vi tycker är viktigt.

Har du för mycket eller för lite leksaker?

Ylva Bergman

Publisert: