En av tre män vill dela lika

RELATIONER

Aftonbladets undersökning: 35 procent vill ta ut sex månaders barnledighet

Männen vill ta mycket mer pappaledigt än vad de gör i dag.

Över en tredjedel anser att ett halvår är bäst.

Det avslöjar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Aftonbladet.

Foto: LILLE EDVIN STYR LEIFS LIV Det blev en ny erfarenhet för Leif Persson när han tog pappaledigt med Edvin, snart 14 månader. Jag visste inte hur jag skulle greja det. Men det går hur bra som helst. För jämställdheten är detta något av det bästa man kan göra.

Både män och kvinnor är enligt undersökningen mycket mer positiva till pappaledighet än vad som syns i statistiken.

Bara 15,5 procent av föräldraledigheten tas ut av män i dag. Men när Sifo frågar hur många månader föräldraledigt mannen bör ta är sex månader det klart populäraste alternativet. Det tycker 31 procent av de tillfrågade. Särskilt männen är positiva:

35 procent anser att ett halvårs pappaledighet är bäst.

Hela 43 procent under 30 år tycker att ett halvår är lagom.

Bara tre procent tycker att en månad räcker.

Detta stämmer inte alls med hur mycket pappaledigt männen tar i praktiken.

De orsaker som brukar anges är att männen förlorar mest ekonomiskt på att ta ledigt, att arbetsgivarna är negativa eller att mammorna vill ha barnledigheten för sig själva. Men enligt den nya undersökningen anser 27 procent av kvinnorna att pappan bör ta sex månader ledigt.

Bland kvinnorna skiljer sig åsikterna mycket åt beroende på om de bor i storstad eller på landsbygden:

35 procent av storstadskvinnorna föredrar att mannen är ledig ett halvår.

Bara en femtedel av de på landsbygden håller med – där tycker fler att två månader är bäst.

Yngre av båda könen är mest positiva till längre pappaledighet, liksom egenföretagarna. Utbildningsgraden spelar däremot nästan ingen roll.

Vilken sorts pappa är du?

Forskaren Lisbeth Bekkengen delar in nyblivna pappor i tre kategorier beroende på inställning:

Därför tar papporna inte föräldraledigt

Tidigare artiklar:

Vi vill vara hemma i sex månader. Det tycker 35 procent av männen i Aftonbladets Sifo-undersökning om föräldraledigheten. De unga männen är mest positiva till en lång pappaledighet. 35 procent av männen under 30 år tycker att det bästa alternativet är att dela lika med mammorna. I dag: Leif som valt att stanna hemma med lille Edvin.

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM