Professorn: Snusa inte under graviditeten

Publicerad:
Uppdaterad:

Ny studie: Gravida snusare riskerar barnets hälsa

STOCKHOLM

Gravida som snusar löper ökad risk för havandeskapsförgiftning och att föda för tidigt, enligt en ny svensk-amerikansk forskarstudie.

- Rådet till blivande mammor är klockrent, snusa inte under graviditeten, säger professor Sven Cnattingius vid Karolinska institutet till TT.

Många kvinnor slutar röka när de väntar barn. Det är väl känt att rökning under graviditeten kan leda till sämre fostertillväxt och för tidig förlossning.

I dag snusar i genomsnitt två procent av kvinnorna, men snusandet ökar stadigt. Hur snusvanorna påverkar gravida kvinnor och deras ofödda barn har forskarna hittills inte vetat så mycket om.

Den kunskapsluckan har professor Sven Cnattingius tillsammans med en grupp amerikanska forskare täppt till, i en studie publicerad i medicintidskriften American Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Föda för tidigt

Forskarna har jämfört journaluppgifter om födelsevikt, för tidig förlossning och havandeskapsförgiftning hos kvinnor som födde barn åren 1999-2000, med deras snus- och rökvanor vid första besöket på mödravårdscentralen. I jämförelsen ingår nära 800 snusare, drygt 11000 rökare och lika många kvinnor som varken snusade eller rökte.

Studien - den hittills första som kartlagt snusets effekter under graviditeten - visar att såväl snusare som rökare löper ökad risk att föda minst tre veckor för tidigt.

Bland de gravida snusarna var risken dubbelt så stor att föda före 37 fullgångna veckor, medan risken inte var fullt lika stor hos rökarna.

Dessutom minskade födelsevikten hos barn till snusande mammor med i genomsnitt cirka 40 gram, jämfört med 190 gram i snitt bland rökarna.

Nikotinet boven

Nikotinet är en gemensam nämnare i snus och cigaretter och ämnet kan enligt forskarna ligga bakom den ökade risken för en för tidig förlossning.

Risken att drabbas av havandeskapsförgiftning ökade med cirka 60 procent bland de gravida snusarna. Däremot minskade risken med ungefär lika mycket hos rökarna.

- Det är lite förvånande, säger Sven Cnattingius. En förklaring kan vara att tobaksrök till skillnad från snus innehåller ämnen, som tiocyanat, som upphäver nikotinets blodtryckshöjande effekt.

När forskarna avgränsade studien till kvinnor som de visste snusade eller rökte även i slutet av graviditeten, var resultatet ännu tydligare.

Snus inget alternativ

- Studien visar klart att snus inte är något säkert alternativ till cigaretter hos gravida, säger Sven Cnattingius.

TT: Så man kan inte rekommendera blivande mammor att byta ut cigaretterna mot snus?

- Svaret är ett tydligt nej, säger han. Även om vi inte kunnat undersöka effekterna av nikotintuggummi eller nikotinplåster under graviditeten, talar studiens resultat för att kvinnor helt bör avstå från nikotin när de väntar barn.

Sven Cnattingius anser att de nya rönen bör följas upp, dels i större studier som bekräftar resultatet, dels för att undersöka andra risker under graviditeten.

Fakta: Havandeskaps- förgiftning

P O Lindström/TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN