Relationer

Framtidens hopp – generation dum

Av: 

Lisa Wernstedt

RELATIONER

Internet har gjort unga mellan 18 och 30 korkade

Glöm Generation X, nu kommer Generation D.

D som i dum.

När kunskaperna finns en knapptryckning bort på internet fördummas ungdomarna.

HÅLLER INTE MED George Gulenay, 18, och Simon Becker, 17, tillbringar mycket tid på internet, bland annat på Facebook. Men de håller inte med om att de skulle vara dummare än föregående generation för det. ”Jag använder internet som ett uppslagsverk och går vidare till böcker om jag behöver”, säger George. Hans kompis Simon instämmer. ”De vuxna har förutfattade meningar om det här”, säger han.

HÅLLER INTE MED George Gulenay, 18, och Simon Becker, 17, tillbringar mycket tid på internet, bland annat på Facebook. Men de håller inte med om att de skulle vara dummare än föregående generation för det. ”Jag använder internet som ett uppslagsverk och går vidare till böcker om jag behöver”, säger George. Hans kompis Simon instämmer. ”De vuxna har förutfattade meningar om det här”, säger han.

Foto: johan wessel

Det menar den amerikanske engelsk­professorn Mark Bauerlein i sin bok ”The dumbest generation”.

Unga amerikaner mellan 18 och 30 år har en betydligt sämre allmänbildning än tidigare generationer. De använder internet främst för att kommunicera med varandra. Inte till att skaffa kunskaper.

Studerat vanor

Teorin bekräftas till viss del av den svenska antropologen Katarina Graffman, som studerat svenska ungdomars medievanor.

–?När de hamnar på hemsidor de inte är vana vid, som inte fungerar som till exempel MySpace och Facebook, kan de inte ta till sig det som står där. Kort information prioriteras och man väljer bort fördjupningar, säger hon.

De vuxna utgår ifrån att de unga kan hantera internet till fullo och att de söker och tar till sig all typ av information.

–?Företag och myndigheter tror att de kan ta bort andra sätt att informera ungdomar och ersätta dem med hemsidor. Men många unga kan inte ta till sig informationen, säger Graffman.

Hon förutspår en ny sorts utslagning i samhället.

–?Det kan leda­ till en ny sorts klass­klyfta mellan de som behärskar att söka och ta till sig information på internet och de som inte gör det, säger Graffman.

Måste lära sig

Ungdomarna måste lära sig att använda internet, även om det i vuxnas ögon kan verka som om de redan kan.

–?Det är definitivt en av skolans uppgifter att lära eleverna att värdera den information som finns på nätet och granska den kritiskt, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Men lärarna ges inte förutsättningar att rädda ungdomarna från ytlighet och fördumning på internet.

–?Varannan lärare har inte tillgång till en egen dator på jobbet. Hur ska de då kunna vägleda eleverna? Det prob­lemet måste tas påallvar, säger Sirén.

Publisert: