”Föräldrar måste få amningsstöd”

RELATIONER

Bröstmjölken är viktig – men 4 av 10 väljer ändå nappflaskan

Foto: Colourbox
FLASKA ERSÄTTER BRÖSTET Andelen kvinnor som ammar sina barn sjunker stadigt sedan åtta år tillbaka. ”Att inte amma medför risker för både dig och ditt barn”, säger Anette Ekström.

Allt färre mammor ammar sina barn.

En nedåtgående trend som hållit i sig i åtta år, enligt en färsk undersökning från Socialstyrelsen.

– Amningen är helt avgörande för bebisens framtida hälsa, säger Anette Ekström, barnmorska och biträdande professor i omvårdnad.

Anette Ekström, professor Högskolan i Skövde.

Socialstyrelsens statistik visar att trenden med minskande amning håller i sig. Vid en veckas ålder ammas 97 procent av barnen, vilket tyder på att flertalet kvinnor har för avsikt att amma sina barn. Men sedan händer något. Ammandet minskar successivt med barnets ålder och vid sex månader är det i genomsnitt 63 procent som ammas helt eller delvis. Det är en minskning med 9,5 procentenheter sedan 2004.

– Amning handlar så mycket om ekonomi. Tyvärr kan kortsiktiga besparingar leda till förändrade vårdrutiner, som till exempel neddragningar av föräldrautbildningar och professionellt stöd när barn föds. Otrygghet och känslan av brist på stöd påverkar amning negativt. Det gör att mammor lättare slutar att amma sina barn eller inte ammar alls, säger Anette Ekström, barnmorska och biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Personalstress är avgörande

Caroline Hager, laktationskonsult och barnmorska på Karolinska sjukhuset, bekräftar att vårdpersonalens stress försvårar för kvinnor som ammar.

– Barnets närhet till mamman de första dagarna har stor betydelse för amningen. Är personalen stressad och inte hinner känna av vilket stöd mamman behöver får det stora konsekvenser, säger hon.

Enligt WHO:s rekommendationer bör barn ammas helt i sex månader. Då innehåller bröstmjölk all den näring som ett barn behöver för att utvecklas, förutom D-vitamin.

– Det här sättet att spara pengar är ett kortsiktigt sätt att arbeta. Det kostar mer i längden när barnen sedan blir sjuka. Att inte amma medför risker både för dig och ditt barn, säger Anette Ekström.

”Samhällets ansvar”

Bröstmjölken innehåller ämnen som minskar risken för infektioner som öroninflammation och magsjuka. Barn som ammats har lägre risk att bli överviktiga, få högt blodtryck och typ 2-diabetes som vuxna, enligt WHO.

Amning är en kontroversiell fråga och debatteras ofta. Diskussionstrådar på bland annat Familjeliv.se vittnar om mammor som känner amningsstress.

– Amning ska vara hela samhällets ansvar, inte bara kvinnans. Det är vanligt att orimliga krav leder till oro och skuldkänslor, säger Anette Ekström och fortsätter:

– Det är oerhört viktigt med utbildningar så att föräldrar får kunskap men också vågar be om stöd när amningen inte fungerar.

”Pappan får närhet ändå”

Ett vanligt argument för att inte amma är att pappan också kan flaskmata och på så sätt få en nära relation till sitt barn. Men Caroline Hager håller inte med:

– Många unga föräldrar vill ha en jämlik familj och att de ska kunna göra exakt samma sak. Men om mamman vill amma bör pappan inte ha samma roll. Han är oerhört viktig och ska fungera som stöd åt sin kvinna och är den trygghet familjen behöver för att amningen ska fungera. Han kan få närhet utan att mata sitt barn.

Uppsala bäst på amningen

Helt eller delvis ammade barn vid sex månaders ålder per län, barn födda 2010:

Uppsala 69,5 %

Stockholm 68,9 %

Gotland 65,8 %

Dalarna 65 %

Norrbotten 60,7 %

Jönköping 59,7 %

Skåne 59,3 %

Värmland 58 %