7 av 10 killar trivs med synen på manlighet

RELATIONER

Machofabrikens undersökning visar att många killar tror att andra tycker manlighet är viktigt

Sju av tio unga killar vill inte ändra bilden av manlighet.

– Vi är inte förvånade över de här siffrorna, säger Lisa Malmberg, projektledare på Machofabriken.

Foto: Machofabriken
Lisa Malmberg.

Jämställdhetsdebatten domineras av olika sätt kvinnor kan förändra sig på – det brukar lite slentrianmässigt heta att de ska ta för sig mer – men hur är det med manligheten, är den huggen i sten?

– Vi märker att många killar inte tycker att det är viktigt att vara manlig, men att man tror att andra tycker det. Vi vill synliggöra detta, säger Lisa Malmberg.

”Inte förvånade”

Hon är projektledare inom det nystartade projektet Machofabriken, som ägs av organisationerna Män för jämställdhet, Roks och Skr.

I samband med lanseringen presenterade de en egengjord undersökning om manlighet. 1136 ungdomar mellan 13 och 25 år i nio svenska städer deltog.

I undersökningen framgår bland annat att sju av tio unga killar inte vill ändra bilden av manlighet.

– Vi är inte förvånade över de här siffrorna. Vi ser de här tendenserna hela tiden när vi träffar ungdomar, säger Lisa Malmberg.

”En bild förenad med tabun”

Hon upplever att bilden av manlighet är förenad med många förbud och tabun: man ska inte gråta, man ska inte skratta, man ska över huvud taget visa så få känslor som möjligt.

– Många unga män känner hopplöshet inför att dessa normer kan förändras, men eftersom det är vi själva som skapar normerna kan vi även ändra på dem, säger Lisa Malmberg.

Ni trycker på att det är tre av tio killar som vill ändra bilden av manlighet, men är det inte mer anmärkningsvärt att sju av tio inte vill det?

– Rädslan för att bryta mot normer gör ofta att unga män inte vågar säga att de vill förändra, så därför tycker vi att det ändå är positivt att tre av tio vågar det.

Hur skulle manligheten kunna förändras?

– Det är svårt att säga vad som är rätt och fel när det kommer till manlighet. Vi vill framförallt öka handlingsutrymmet, så att färre saker är fel, säger Lisa Malmberg.