Vänsterhänt? Och kanske gay?

RELATIONER

Vanligare med vänsterhänta bland homosexuella

Homosexualitet är vanligare bland vänsterhänta än strejta personer, skriver tidskriften Psychology Today.

Forskare vid universitetet i Toronto har jämfört data från 20 olika studier och funnit att lesbiska har en 91 procents högre chans än heterosexuella att vara vänsterhänta.

Forskare vid andra institut är dock kritiska och menar att sambanden kan vara slumpmässiga.