Familjerelationer

Lag riskerar hindra adoptioner

RELATIONER

Lång väntan på föräldrautbildning – blivande föräldrar kan bli för gamla för att adoptera

Malmö

Lagen om föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar trädde i kraft den 1 januari.

Men de flesta av landets kommuner har inte ordnat med någon utbildning med följd att adoptionsprocesserna drar ut på tiden.

Kommunerna hänvisar till organisationerna Adoptionscentrum och Föräldrautbildningen för internationella adoptioner (FFIA) som har långa köer till sina utbildningar.

Ett par som i dag vänder sig till Adoptionscentrum i Skåne får vänta minst till januari nästa år för att komma in på utbildningen.

Över huvud taget har ingen skånsk kommun ordnat med föräldrautbildning. Först senare denna månad ska Myndigheten för internationella adoptionsfrågor lämna en kursplan till regeringen. Därefter ska materialet ut på remiss.

- I lagen står det att kommunerna har skyldighet att anvisa utbildning. Men det står inte om kommunerna har skyldighet att själva bedriva föräldrautbildning. Vi väntar på direktiv, säger Staffan Persson, chef för familjerätten på socialförvaltningen i Lund, till Sydsvenskan.

Enligt Karin Erch, ordförande i Adoptionscentrum i Skåne, riskerar den långa väntetiden på utbildning att leda till att en del par hinner bli för gamla för att få adoptera.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer

/

Familjerelationer

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer