Blir jag en sämre sexpartner när jag dricker alkohol?

För stort intag av alkohol påverkar både kvinnors och mäns sexuella förmåga och möjlighet att uppnå orgasm. Det nedsatta omdömet kan också innebära onödigt risktagande för oskyddat sex.

ARTIKELN HANDLAR OM