Mamman är rökare

RELATIONER

Tio cigaretter om dagen kan göra barnet missbildat

Foto: södersjukhuset
svenska läkarnas bilder Ett barn med sex fingrar på en handen. Till höger: Röntgenbilden visar ett barns missbildade händer med dubbla tummar.

Gravida rökare riskerar att få missbildade barn.

Ett halvt paket om dagen räcker.

– Ju mer du röker desto större risker utsätts fostret för, säger professor Hugo Lagercrantz.

Bara i år räknar man med över 8&nbsp:700 gravida rökare i Sverige.

Riskerna de utsätter sitt ofödda barn för är många.

Röker de upp till tio cigaretter per dag ökar risken med 29 procent för att barnet föds med för få, extra eller sammanvuxna fingrar eller tår.

Ett helt paket om dagen ökar risken med 38 procent, medan storrökarnas barn löper 78 procent högre risk för missbildningar.

Allt enligt en amerikansk undersökning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plastic and Reconstructive Surgery.

Tusentals skadade

– Det stärker våra misstankar om nikotinets effekter på det ofödda barnet. Nu återstår att se om även andra organ riskerar att bli missbildade, säger Hugo Lagercrantz på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

De amerikanska forskarna gick igenom över 6,8 miljoner födslar och hittade 5?171 barn som fötts med missbildade fingrar och tår. De jämfördes med dubbelt så många barn utan den typen av missbildningar.

Sambandet var tydligt. De missbildade barnen hade oftare en rökande mamma.

Skadorna sker ofta innan mamman vet om att hon är gravid. Fingrar och tår bildas redan under graviditetens fjärde till åttonde vecka.

Hjälp av läkemedel

– Unga kvinnor är ofta inriktade på att de ska röka tills de en dag blir med barn. Hälften lyckas också sluta när de får beskedet, men i det här fallet hjälper det ju inte, säger Barbro Holm-Ivarsson på Folkhälsoinsitutet.

Hon önskar att fler försökte sluta tidigare.

– Då kan de dessutom få hjälp av olika nikotinläkemedel.

När de väl är gravida rekommenderas de att helt avstå från nikotin.

I en annan nyligen publicerad studie har nikotinplåster visat sig farligare än själva rökningen. Risken för skelettmissbildningar ansågs särskilt stor.

Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen tar nu fram nya riktlinjer för tobaksråd till gravida.

Rökning under graviditeten ökar risken för...

Caroline Hougner

ARTIKELN HANDLAR OM