Pjosk kan löna sig

Publicerad:
Uppdaterad:

Rätt att trösta spädbarn som skriker

Spädbarn som skriker bör tröstas, annars skriker de bara ännu mer under sina första veckor i livet.

Inte fel att trösta Barn som tröstas när de skriker tenderar att skrika mindre än barn som inte får tröst, visar en ny studie.
Foto: André de Loisted
Inte fel att trösta Barn som tröstas när de skriker tenderar att skrika mindre än barn som inte får tröst, visar en ny studie.

En vetenskaplig studie från danska och brittiska forskare visar att det straffar sig att vara hård mot sitt nyfödda barn. I tidskriften Pediatrics publiceras resultat som visar att barn blir ännu skrikigare om de rutinmässigt lämnas ensamma med sin gråt.

Danska barn tröstas mer

Åsikterna om hur spädbarn bäst tas omhand skiljer sig i allmänhet mycket mellan danska och engelska föräldrar, därför jämfördes dessa båda grupper. De danska barnen blir mer tröstade som nyfödda. De får mer fysisk kontakt än de engelska och de får amma mer. Dessa barn skrek också i genomsnitt 50 procent mindre än de engelska varje dygn när de var två och fem veckor gamla och skillnaderna bestod när barnen var tolv veckor, skriver Dagens Medicin.

Bygger på dagboksnoteringar

Slutsatserna baseras på dagboksnoteringar från föräldrarna som ingick i studien.

Mängden otröstbar gråt, exempelvis på grund av misstänkt kolik, skiljde sig inte åt mellan grupperna.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN