Eva: Tänk dig för – om partnern har barn

RELATIONER

Ge barnen tid att reagera och ställa frågor

Evas förklaring: Cecilia tycker att man ska tänka sig noga för innan man går in i en relation där det finns tonårsbarn. Jag skulle vilja säga att du ALLTID ska tänka dig för när du möter en partner som har barn, oavsett ålder. Du blir automatiskt en person som barnen efter ett tag kommer att se som viktig eller som ett hot.

Processen att bygga en ny familjeenhet, där en ny partner träder in, behöver få tid på sig. Barnen måste kunna ställa om sig från att ha haft sina föräldrar varje dag till kanske varannan vecka.

Jag vill jämföra detta med teambuilding där man går igenom olika faser innan teamet kan känna sig och bete sig utåt som en familj.

En viktig fas som ofta utmärks av konflikter är när ni ska hitta nya roller. När en ny partner träder in i en familj så utmanar det de roller man kanske nyligen övat sig på efter skilsmässan. Tonårsbarnen får kanske hjälpa till mer hemma än förr och ta mer ansvar. Det blir givetvis så att den nya partnern kommer att utmana de roller som tidigare befästs.

Då ligger det på ledaren, föräldern som har barnen, att ge processen tid för alla som är inblandade. Annars uppstår lätt konflikter som visar sig i oginhet, missunnsamhet och svartsjuka. Tydlig struktur är nödvändigt. Föräldern får inte tillåta barnen att ta över rodret.

Evas lösning: Föräldern bör avsätta tid till att informera barnen om att han eller hon funnit en ny partner. Ge dem tid att reagera och ställa frågor. Inslussningen i den nya familjeenheten bör ske stegvis och gå långsamt.

Föräldern ska tala igenom rollfördelningen med sin nya partner först, inte med barnen. Då finns risken att ni ger dem kommandot och den normala gången när en enhet är ”hotad” är att spjärna emot och sabotera. Även den nya partnern behöver få tid att tillsammans med föräldraparten fundera igenom hur och på vilket sätt hon/han ska relatera till barnen.

Utgångspunkten bör alltid vara att ni ser på familjen som ett nytt team som ska byggas upp och svetsas samman.

Den nya partnern kommer att behöva stöd, support och kanske ”handledning” hur uppfostran och gränssättningar bäst ska ske. Men det innebär inte att den nya inte ska ha några rättigheter. Den unga styvföräldern ska heller inte känna att han/hon har en mängd skyldigheter.

Det är upp till var och en att välja vilken vardagsroll du vill ha gentemot tonårsbarnen. Många kan bli ett ”stödjag” och ge tonåringen en slags vuxenstöd på en annan nivå än föräldern kan eller får. Men där gäller det också att finna en jämvikt så att du inte bär en massa hemligheter som kan äventyra relationen mellan partnern och dennes barn.

3 råd till nya styvföräldern

3 råd till biologiska föräldern