Relationer

Dubbel risk för cancer vid hormonbehandling

RELATIONER

Östrogenexpert: Risken kan undvikas

LONDON

Det är dubbelt så stor risk att kvinnor som tar hormonersättningar får cancer.

Det visar världens största studie i sitt slag.

Över en miljon brittiska kvinnor har undersökts.

Brittiska forskare har undersökt sjukdomshistorien hos 1,1 miljoner brittiska kvinnor. Alla var från början fria från cancer.

Störst i sitt slag

Under undersökningens gång började mer än en halv miljon kvinnor att ta hormonersättningar.

Studien visade att de som tog ersättningarna fick cancer i dubbelt så hög utsträckning som de som inte tog hormoner.

Studien är den största i sitt slag i världen och väcker nu mycket sor uppmärksamhet i Storbritannien där över 1,7 miljoner kvinnor tar hormonersättning.

Ingen direkt varning

Riskerna för dem som åt kombinationen av östrogen och progestogen var allra högst.

Studien presenteras i den mycket ansedda medicinska tidskriften Lancet i dag.

Studien är utförd av "medical Resarch Council" och "Cancer Resarch UK". Samtidigt utfärdade den statliga kommittén för medicinsk säkerhet en varning till läkare om att grundligt diskutera igenom med patienterna deras eventuella behov av hormonersättning.

Kommittén utfärdar dock ingen direkt hälsovarning för hormonerna.

”Risken kan undvikas”

Trots de nya fynden tycker Jan-Åke Gustafsson, östrogenexpert vid Karolinska Insitutet i Stockholm att kvinnor som tar östrogen inte ska oroa sig.

– Det viktigaste i den här rapporten är att det är kombinationen mellan östrogen och progestogen som kraftigt ökar risken för bröstcancer, säger han till aftonbladet.se.

- Men det är en risk som går att undvika. Genom att ta progestogen direkt i livmodern i form av en spiral, får hormonet en lokal effekt och sprider sig inte.

Jan-Åke Gustafsson menar att kvinnor ska fortsätta ta östrogen trots riskerna. Det man ska tänka på är att inte ta progestogen via munnen, och helst inte genomgå behandling mer än fem år.

– Riskerna med östrogen ska vägas mot alla de goda effekter behandlingen har på kvinnor i övergångsåldern. Östrogen skyddar bland annat mot benskörhet, depression, inkontinens och tjocktarmscancer, säger Jan-Åke Gustafsson.

Leif Kasvi

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer