Fler reserverade pappadagar

RELATIONER

Föräldraförsäkringen nygammal stridsfråga

Pappamånaderna är en het fråga inför valet.  Flera partier vill öronmärka en extra månad. Sverigedemokrater och Kristdemokrater vill avskaffa öronmärkning helt och hållet.

– Jag tror inte på att detaljreglera människors liv. Det är bättre att föräldrar får bestämma själva, säger Göran Hägglund, (KD) till Ekot.

Föräldrar har tillsammans rätt till föräldrapenning i 480 dagar. I 390 dagar grundas ersättningen på den inkomst du har. De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag.

Föräldrar får överlåta dagar till varandra om de vill, med undantag av 60 dagar som i dag är öronmärkta för varje förälder.  Undantaget är ensamstående som har rätt att ta ut hela ledigheten själv.

Vill höja beloppet

Nu har föräldraförsäkringen blivit en het fråga inför valet. Diskussionen gäller dels hur stort ersättningsbeloppet ska vara, dels om vissa dagar ska vara bundna till varje förälder eller kunna överlåtas.

Kristdemokraterna går till val på att förlänga föräldraförsäkringen med 30 dagar och höja grundnivån till 250 kronor per dag.

Tillsammans med Sverigedemokraterna vill de också avskaffa kvoteringen. Dagarna ska inte vara öronmärkta utan kunna fördelas fritt mellan föräldrarna.

S har svängt

– Jag tror inte på att vi som politiker ska in och detaljreglera människors liv. Tar vi över människors liv är vi illa ute. Det är bättre att de får bestämma själva, säger Göran Hägglund i Morgonekots utfrågning.

– Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få bästa möjliga start i livet. Föräldrar känner barnen bäst och vet själva vad som är bäst för det enskilda barnet. Jag tror inte att det är borgarrådet i Stockholm eller ens socialministern som gör det.

Samtidigt har Socialdemokraterna svängt i frågan. Nu lovar de en tredje ”pappamånad” i sitt valmanifest. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver fler reserverade pappamånader.

Nya regler från 2014

Om ditt barn är fött före den första januari 2014 kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn avslutar första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år.

Om ditt barn är fött den första januari 2014 eller senare kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar årskurs 5 i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Detta innebär att högst 20% av föräldradagarna kan sparas till efter det att barnet fyllt fyra år.

Källa: forsakringskassan.se