Mer än en av 100 skolflickor våldtagna

RELATIONER

Fler än en ung flicka och kvinna av hundra i Nässjö har blivit våldtagen.

Det visar svaren på en enkät i högstadier och gymnasieskola som kvinnojouren i Nässjö gjort.

Många fler har varit utsatta för andra typer av våld.

Under hösten har kvinnojouren i Nässjö gått ut med en enkät i alla högstadieskolor och en gymnasieskola. Undersökningen har kvinnojouren gjort inför starten av en tjejjour som denna vecka börjat sin verksamhet.

600 flickor har deltagit i enkäten som de fått besvara under lektionstid.

På frågan om de någon gång blivit utsatta för våld svarade 575 flickor ja.

Sju av dem hade blivit våldtagna.

– Vi tror att det i verkligheten är ännu fler, säger Malin Olsson, ordförande för kvinnojouren, till aftonbladet.se.

– När det gäller våldtäkter har flickorna en benägenhet att undervärdera. Om de till exempel varit berusade eller om de själva kanske till en början själva tänkt sig ha sex men ångrat sig.

Rapporterar inte

– Brottsoffer har generellt en tendens att underrapportera. Man vill inte se sig som ett offer. Och vissa brott är mer skam- och skuldbeläggande än andra.

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande rådets statistik anmäldes i hela Nässjö 2001 sex fall av våldtäkt, varav två mot flickor under 15 år. Förra året, 2002, anmäldes sammanlagt fyra våldtäkter i Nässjö, varav två mot flickor under 15 år.

För dem som svarade på om de blivit utsatta för våld fanns också andra exempel.

Fyra svarade att de blivit utsatta för allvarlig misshandel, 24 hade blivit sparkade, 28 slagna med knuten hand, 55 slagna med öppen hand.

Mot mobbning

56 flickor hade blivit fasthållna och 80 knuffade. 18 flickor hade blivit hotade.

I enkäten fanns en fråga om flickorna någon gång känt sig kränkta eller orättvist behandlade. 187 flickor svarade ja på frågan. 80 av dem tyckte inte att de togs på allvar. 99 hade blivit kallade för nedsättande namn eller könsord. 70 flickor hade mot sin vilja blivit berörda på ett sexuellt sätt.

På de olika exemplen på vad en tjejjour ska vara till för svarade de flesta, 459 flickor, "mobbing".

445 tyckte att tjejers ensamhet är något en jour ska hjälpa till att ta itu med. Killar uppgav 436 var ett problem och 375 tyckte att ätstörningar är något en tjejjour ska vara till hjälp med.

Simone Söderhjelm