Det är snarare männen som diskrimineras

RELATIONER

Ex-direktör till angrepp mot feministisk snålblåst

Det är en myt att kvinnor diskrimineras vid chefstillsättningar.

Tvärtom – det är männen som diskrimineras.

– Jag har upplevt att duktiga män fått stå tillbaka för mindre duktiga kvinnor, menar förre direktörn Jan Wallander.

Under många år var Jan Wallander, 82, en av de mäktigaste i svenskt näringsliv, vd på Handelsbanken och styrelseordförande för Dagens Nyheter.

Kritik mot regeringen

I dag, i en debattartikel i sin gamla tidning, kallar han sig en ”gammal gubbstöt”.

Han går till angrepp på regeringen – med ”den pojkaktigt charmfulle” Thomas Bodström i spetsen – och alla andra som hävdar att det behövs fler kvinnor i topp-positioner och att vägen dit är kvotering.

Jan Wallander skriver att i en marknadsekonomi krävs så duktiga, erfarna och begåvade personer som möjligt i direktions- och styrelserum för att ett företag ska lyckas.

Och oftast – är Jan Wallanders erfarenhet så här långt – är dessa dugliga personer män.

Vill plocka poänger

Men dugligheten är inte alltid avgörande när topptjänsterna ska besättas. Jan Wallander menar att ”mången direktör hukar sig i den feministiska snålblåsten”.

– De söker efter rimligt försvarbara kvinnliga kandidater för att vinna poänger i media och inte framstå som bakåtsträvare.

Konsekvensen blir att det är männen som diskrimineras.

– Jag har i styrelsesammanhang eller vid utseende av företagens ledningar inte upplevt någon diskriminering av kvinnor, men väl motsatsen. Alltså att duktiga män fått stå tillbaka för mindre duktiga kvinnor.

– Har jag då inte sett uppenbara exempel på diskriminering, det vill säga att duktiga, erfarna och väl lämpade kvinnor fått stå tillbaka för mindre duktiga män. Ska jag vara ärlig så kan jag faktiskt inte erinra mig det, skriver han i debattartikeln.

Mediamyter

Den bild Jan Wallander menar förmedlas i media i dag – att det pågår en omfattande diskriminering av kvinnor i näringslivets topp – är överdriven, till och med en myt.

– Vore så inte fallet borde Jämo kunna redovisa drösvis med fall där man i domstolarna vunnit framgång. Men fallen är, så vitt jag vet, ganska få.

Petter Ovander