Relationer

Därför klarar kvinnor stress bättre än män

RELATIONER

Ny rapport: tjejer har starkare psyke

Män är starka men kvinnor är starkare. Ny nordisk forskning visar att kvinnor hanterar psykisk stress bättre än män.

Män talar sällan ut om sin stress, menar forskarna.
Män talar sällan ut om sin stress, menar forskarna.

- Männen är starkast. Men bara till en viss gräns. Sedan är det männen som stannar hemma mest och längst, säger Inger Sandanger specialist i psykiatri vid Universitet i Oslo till den norska tidningen Dagbladet.

Det är finska forskare som kommit fram till att kvinnor är mer stresståliga än männen. De har undersökt över 3 000 personer och tittat på hur de hanterade extremt pressade situationer som skilsmässa, sjukdom, dödsfall i familjen, våld och ekonomiska bekymmer. Sedan har man gjort jämförelser mellan könen.

Det visade sig att de stressade männen drack mer alkohol, rökte mer och hade sämre hälsa än de stressade kvinnorna.

Socialt nätverk räddar hälsan

Norska forskare backar upp deras resultat. En norsk undersökning i samma ämne för ett år sedan, visade att kvinnor med psykiska problem bara är sjukskrivna hälften så länge som de sjuka männen.

En av anledningarna till att kvinnorna har bättre psykisk hälsa är att de har bättre sociala kontakter.

- Kvinnorna använder exempelvis jobbet som nätverk i mycket högre grad än männen. Och de pratar med andra kvinnor om sina problem. Därför har de lättare att gå till jobbet och träffa andra, säger Inger Sandanger.

Trots forskningsrönen hävdar Inger Sandanger att kvinnorna kan lära sig en del av männen i hur man hanterar stress.

- Kvinnor kan också lära sig av männen, särskilt när det gäller att inte bekymra sig för småsaker, säger hon till Dagbladet.

Susanna Vidlund

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer