Tycker du att barnen ska slå tillbaka?

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

RELATIONER

Barnombudsmannen Lena Nyberg svarade på läsarnas frågor om barnmisshandel

Lena Nyberg säger: Barnombudsmannen är en statlig mydighet som företräder barn och ungas intressen. För att kunna göra det har vi mycket information om hur barn och unga har det. Därför är det intressant att på den här vägen förmedla kunskap och svara på frågor om barns situation.

peter säger: Hej Lena. Ville mest veta var gränsvärdena för "misshandel" går, är det att ge sitt barn en dask på rumpan om hon/han har gjort någonting fel, eller är det en örfil?

Lena Nyberg säger: Både och är definitivt att definiera som barnaga. Definitionen av barnmisshandel finns i brottsbalken och de handlar om fysisk kränkning. Vi vill att det också ska handla om psykisk kränkning.

Malin säger: Är det bara olagligt i Sverige att slå barn?

Lena Nyberg säger: Det finns några andra länder också där det är förbjudet, men det är för få länder. Många länder diskuterar lagstiftning mot barnaga, t.ex. Storbritannien. Danmark och Frankrike har lagstiftning mot barnaga.

Carro säger: Hur lång tid kan det gå innan en barnmisshandel är preskriberad?

Lena Nyberg säger: Mellan två-tio år beroende på hur grovt brottet är.

Pojke_89 säger: Hej, om jag blir kanske lite slagen vad tycker du att jag ska göra då?

Lena Nyberg säger: Då ska du prata med en vuxen du litar på eller gå till polisen. Man kan också prata med BRIS på 0200-230 230.

(s) säger: Skall regeringen ha en särskild barn- och ungdomsminister?

Lena Nyberg säger: Ja det tycker jag. Det behöver inte vara samma person men man behöver en som är ansvarig för barnfrågor och en ansvarig för ungdomsfrågor.

Hanna säger: Vad är den största frågan för dig just nu?

Lena Nyberg säger: Barns och ungas möjlighet att påverka, göra sin röst hörd och kunna ha inflytande över sin vardag, över frågor som är viktiga för en själv. Men också frågor som är viktiga i omgivningen där man bor.

Therese säger: Har hört att skrika på ett barn väger lika tungt som att slå det fysiskt, stämmer det?

Lena Nyberg säger: Det beror på hur man skriker. Det kan ju bero på att man vill skydda barnet och stoppa det. Men att skrika så att det blir förtryck, att ständigt skrika på ett barn på ett nedvärderande sätt kan ju betraktas som psykisk misshandel. Men det är ju inte olagligt idag.

Mina säger: Hur vanligt är det? Hur många barn blir slagna? Anmäls många fall?

Lena Nyberg säger: Det är alldeles för vanligt. Man undersökte mellanstadieelver 2000 och då sa knappt 10 procent att det blivit utsatta för fysik bestraffning. För barn 7-14 år så var det 5500 som anmälde att de blivit misshandlade år 2000.

Hanna säger: Är barn lika stressade som vuxna? Vad gör man åt det?

Lena Nyberg säger: Det finns ingen mätning som visar stress hos vuxna i jämförelse med barn. Man många barn ÄR stressade. Det som behövs är många saker: fler vuxna som finns som stöd i skolan, mer tid hos föräldrar, mindre stress i skolarbetet. Vi jobbar just med att ta fram ett konkret förslag. Vi har haft seminarier med idrottsrörelsen för att minska stressen inom barnidrotten.

peter säger: vad gör man enklast som ett barn om man vet att man har varit utsatt för misshandel som yngre?

Lena Nyberg säger: Det är att kontaka BRIS eller prata med en vuxen. Eller gå till polisen.

Danne GBG säger: Tycker du att barnen ska slå tillbaka på föräldrarna?

Lena Nyberg säger: Nej. Våld är aldrig en lösning på något problem.

Mina säger: Hur påverkas barnen psykiskt av misshandeln?

Lena Nyberg säger: Barn påverkas mycket allvarligt psykiskt av misshandel. Det kan ge livslånga men. Det är ett av skälen att man aldrig kan acceptera misshandel. Men också et av skälen till att det är viktigt att göra psykisk misshandel till ett brott.

Carro säger: Min pappa piskade mig med ett långt skohorn när jag var 15, för 5 år sedan och det känns fortfarande att det finns spår efter den händelsen...

Lena Nyberg säger: Tyvärr är det så att om man har blivit utsatt för ett sånt övergrepp så glömmer man aldrig det. Därför är det viktigt att kan få hjälp att bearbeta det. Man kan också göra en polisanmälan.

kalle säger: Vad gör du för att göra det bättre för barnen?

Lena Nyberg säger: Vi försöker bilda opinion för frågor som är viktiga för barn och unga, vi tar fram konkreta förslag på hur det kan bli bättre för barn och unga. Vi lyssnar mycket till bran och ungas egna frågor. tre frågor som vi har jobbat mycket med som barn och unga själva tar upp är stress, mobbning och arbetsmiljön i skolan. Vårdnadstvister också något som många barn berörs av. Det är frågor som vi försöker hitta lösningar på.

Tack för intressanta frågor och en intressant diskussion. Gå gärna och titta på vår hemsida www.bo.se och mejla mig på bo@bo.se om frågor ni inte hunnit ställa. Eller ring 020-23 10 10.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN