Bara 10 år – och ”kvinna”

RELATIONER

Fetma trolig orsak till flickors allt tidigare mens

1 av 2 | Foto: Sara fick mens när hon var tio år.

Flickor får mens allt tidigare.

I dag är debutåldern i snitt 12,5 år.

På 20 år har den sjunkit med fem månader.

Orsaken anses vara fetmaexplosionen.

– Vi tror att det finns en koppling mellan fetma och tidig pubertet, säger Olle Söder, barnläkare och professor på Karolinska institutet.

Han leder en stor EU-studie om fetma och tidigare pubertet.

I dag får svenska flickor sin mens vid 12,5 års ålder. På 20 år har debutåldern för mensen sjunkit med fem månader i snitt.

Det visar en omfattande studie i Göteborg.

Stor EU-studie

Att debutåldern för mensen sjunkit under hela 1900-talet beror på välfärden. Men att den fortsätter att sjunka beror sannolikt på fetmaexplosionen.

– Tidig pubertet kan bero på att man är övernärd. Det är vår arbetshypotes, säger Olle Söder, specialist på könshormoner hos barn.

Sedan förra våren pågår därför EU-studien – Pioneer – där Sverige deltar. Forskarna ska undersöka om det finns ett samband mellan övervikt och att puberteten debuterar tidigare.

De antar att det finns två orsaker.

1. Miljön.

Vi får i oss ämnen genom maten, till exempel soja, som liknar det kvinnliga könshormonet östrogen.

2. Näringstillgången.

Tesen är att tillgången på mat styr fertiliteten.

– Vi tror att fettcellerna signalerar till hjärnan att det finns optimalt med näring och att det inte finns något skäl att vänta med puberteten. Utan ”nu är det dags att bli fertil”, säger Olle Söder.

Redan i dag kan man se en sådan tendens i Göteborgsstudien.

Flickor födda 1982 fick inte bara sin mens tidigare än flickor födda 1962.

De vägde två kilo mer som 19-åringar.

Och de var en halv centimeter längre.

Längre fertil period

Göteborgsstudien leds av Ian Milsom, professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin.

Vad har det för betydelse att flickor får mens tidigare i dag?

– Kvinnans fertila period har ökat med ett eller två år sedan 60-talet. Menstruationen börjar tidigare och slutare senare i dag. Ju tidigare man får sin mens, desto senare upphör den – och vice versa, säger Ian Milsom.

Fortfarande barn

Finns det risker med tidig mens?

– Att man kan bli gravid tidigare. Däremot så har åldern för sexdebuten inte sjunkit, utan den ligger kvar på 16 år för flickor.

Är det en fördel eller nackdel att flickor får mens tidigt?

– Jag ser det som en nackdel att flickor debuterar tidigare i vuxenlivet. Jag är övertygad om att man behöver tid för sin utveckling som barn. Man är inte socialt mogen att bli mamma vid 12 års ålder, säger Ian Milsom.

Flickor med tidig mens slutar skolan tidigare

Mary Mårtensson