Värkstimulerande dropp kan påverka barnen negativt

RELATIONER

MALMÖ (TT)

Allt fler förlossningar i Sverige skyndas på genom att mammorna får värkstimulerande medel, oxytocin.

Det är inte riskfritt.

Bebisarna är i sämre genomsnittligt skick efter sådana förlossningar, visar statistik från tio sjukhus i Sydsverige.

Vid långdragna förlossningar stimuleras värkarbetet med extra tillförsel av oxytocin. Det gör att värkarna blir kraftigare och kommer tätare.

– Friska barn klarar detta rätt bra, men om barnet är skört kan det bli ett problem, särskilt om livmodern överstimuleras och barnet därmed får för lite syre, säger Isis Amer-Wåhlin, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Mer intensivvård

Det finns en klart ökad risk för att barnet ska födas med spår av syrebrist i blodet och att det ska ha ett sämre allmäntillstånd fem minuter efter förlossningen, om mamman fått extra oxytocin. Barn behöver också i större utsträckning neonatal intensivvård om mamman fått sådant dropp.

Isis Amer-Wåhlin är en av fyra forskare som nyligen presenterat resultaten i den vetenskapliga tidskriften Acta obstetricia et gynecologica scandinavica.

Gruppen har utgått från statistik från samtliga förlossningar på tio sjukhus under sju år, totalt 106700 stycken. Eftersom det alltid är svårt att veta vad som är orsaken till nedsatt hälsa hos barnet, effekter av läkemedlet eller den medicinska orsaken till att mamman fått värkstimulerande medel, har forskargruppen koncentrerat sig på de mindre komplicerade förlossningarna, de som gått snabbare än tolv timmar.

– Sambandet finns kvar och det är intressant, säger Isis Amer-Wåhlin till TT.

Även omföderskor

Mellan 1995 och 2002 ökade användningen av oxytocin under förlossningar kraftigt, från vid 28 procent till vid 33 procent av förlossningarna. Hälften av förstföderskorna fick värkstimulerande dropp och 18 procent av omföderskorna. Det senare tycker Isis Amer-Wåhlin är särskilt anmärkningsvärt. I den gruppen borde behovet vara mindre, anser hon.

Hon tror att en förklaring till den ökade användningen skulle kunna vara den låga bemanningen inom förlossningsvården. Barnmorskorna ska ta hand om flera kvinnor på en gång. De har inte samma möjlighet att se till varje enskild kvinnas situation.

– Det kan självklart bli så att man skyndar på förlossningarna, säger Isis Amer-Wåhlin.

Hon konstaterar också att användningen av värkstimulerande medel varierar kraftigt mellan olika sjukhus.

Cecilia Klintö/TT

ARTIKELN HANDLAR OM