Nu ska sönerna gifta sig - för att trygga ekonomin

200 år sedan boken ”Stolthet och fördom” men nu är det sönerna som ska gifta sig

I dag slipper många döttrar pressen att gifta sig - i motsats till för 200 år sedan då Jane Austen skrev ”Stolthet och fördom”.
I dag slipper många döttrar pressen att gifta sig - i motsats till för 200 år sedan då Jane Austen skrev ”Stolthet och fördom”.

- Gift dig, pojk!
Rollerna har ändrats. Nu är det föräldrar till söner snarare än döttrar som tror på giftermål som ekonomisk trygghet.

Det är i veckan 200 år sedan boken ”Pride and Prejudice” (Stolthet och fördom) av Jane Austen publicerades.

Mycket har hänt under åren. Till skillnad från boken – där moderns mål i livet är att gifta bort döttrarna rikt – tror i dag fler föräldrar till söner än döttrar att giftermål är receptet på ekonomisk trygghet. Det visar en ny undersökning som ett brittiskt försäkringsbolag har gjort med tusen personer.

Enligt studien tror nära 38 procent av föräldrarna med söner att deras sons ekonomiska säkerhet är beroende av att han gifter sig. 32 procent av föräldrarna till döttrar svarar likadant.

”Unga kvinnor är bättre utbildade”

- Den bild som håller på att växa fram är utan tvivel att kvinnor i dag är bättre utbildade än männen, de unga kvinnorna alltså, säger professor Arne Jernelöv, som tidigare gett ut rapporten ”Amazonia – den framtida värld där kvinnor styr”.

- I dag har vi, i mycket stor del av världen, kvinnor med högre utbildningar och examen än män. Det gör sig gällande även på delar av arbetsmarknaden – tittar vi på både USA och i västeuropeiska storstäder så tjänar i många fall kvinnor mer än manliga jämnåriga.

Döttrar bör satsa på utbildning

I den brittiska undersökningen svarade åtta av tio föräldrar med döttrar att utbildning och bra jobb är vägen till ekonomisk trygghet. Inte giftermål.
- Utbildningsdelen är en högst väsentlig faktor som ser ut att ändra våra lönelägen. I många av våra prestigeyrken, som läkare och jurister, är hälften män och hälften kvinnor i Sverige. De delar som ser olika ut är att männen dominerar över 50 år och kvinnor under 35. Lägger man alltså till tio år – då kommer det att se annorlunda ut, säger Arne Jernelöv.

Om 200 år då – hur ser det ut då?

- Intressant fråga, men jag har inget svar som grundar sig på annat än önskemål. Jag tycker såklart det vore bra med väldigt jämlikt samhälle, med små skillnader mellan de rika och övriga och inga skillnader mellan män och kvinnor. Men jag är egentligen inte så optimistisk.

Publisert: